podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu. oblicz masę tlenku rtęci(II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu

podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu. oblicz masę tlenku rtęci(II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu
Odpowiedź

tlenek rtęci(II) ---> tlen + rtęć xg = 3,2g + (3,2+36,92) x = 3,2 + 40,12 x = 43,32g tlenku rtęci(II)

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci (II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu.

podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci (II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu....

Chemia

Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(2) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(2) jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. Z góry dziękuję :)

Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(2) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(2) jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. Z góry dziękuję :)...

Chemia

Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. Proszę również o obliczenia.

Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. Proszę również o obliczenia....

Chemia

Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(III) otrzymano 3.2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(III) jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu.

Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(III) otrzymano 3.2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci(III) jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu....

Chemia

Zadanie 2 ze strony 135 [Podręcznik] Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci (II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. Dam naj!

Zadanie 2 ze strony 135 [Podręcznik] Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci (II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. Dam naj!...