Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. Proszę również o obliczenia.

Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 3,2g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (II), jeśli masa rtęci była o 36,92g większa od masy otrzymanego tlenu. Proszę również o obliczenia.
Odpowiedź

tlenek rtęci(II) = tlen + rtęć xg = 3,2g + (3,2+36,92) x = 3,2 + 40,12 x = 43,32g tlenku rtęci(II)

Dodaj swoją odpowiedź