Tlen i jego właściwości

Podst. właściwości tlenu:
-gaz
-bezbarwny
-bezwonny
-słabo rozpuszczalny w wodzie
-niemetal
-łączy się z niemetalami i metalami, tworząc tlenki
-podtrzymuje spalanie, sam się nie pali

W 1774 roku Joseph Priestley odkrył tlen, ogrzewając związek chemiczny - tlenek rtęci(II). Zaobserwował wydzielanie się gazu podczas ogrzewania i osadzanie się kropelek rtęci na ściankach naczynia. Otrzymany gaz podtrzymywał spalanie. Gazem tym był tlen. Powstały substancje tlen i rtęć o innych właściwościach niż badany związek chemiczny. Zaszła więc reakcja chemiczna. Jest to reakcja rozkładu, czyli reakcja analizy.

Ogólnie proces łączenia się pierwiastka chemicznego z tlenem - utlenianie - można zapisać następująco:
Metal Tlen -> Tlenek Metalu
Niemetal Tlen -> Tlenek Niemetalu
Utlenianie, które zachodzi w sposób gwałtowny z wydzieleniem energii (światła i ciepła), nosi nazwę spalania.

Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi (ok. 50 % objętościowych), jest składnikiem skał, rud, metali, piasku i wody. W stanie wolnym występuje w powietrzu. Jest pierwiastkiem niezbędnym do oddychania, podtrzymywania procesów spalania, wietrzenia skał, rdzewienia metali, butwienia szczątków organizmów.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

prosze o uzupełnienie! to jest dział Tlen i jego właściwości. Tlen jest..........................o gęstości nieco ( Stan skupienia, barwa zapach, rozpuszczalność w wodzie) ........ od gęstości powietrza. Bierze udział w wielu procesach chemiczny

prosze o uzupełnienie! to jest dział Tlen i jego właściwości. Tlen jest..........................o gęstości nieco ( Stan skupienia, barwa zapach, rozpuszczalność w wodzie) ........ od gęstości powietrza. Bierze udział w wielu p...

Chemia

Tlen i jego właściwości

1. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości:
a) Przebieg: ogrzewamy nadmanganian potasu,
b) Obserwacja: wydziela się bezbarwny gaz, w którym zapala się tlące się łuczywo,
c) Wniosek: tlen jest gazem, który podtrzymuje pale...

Chemia

Tlen i jego właściwości

1) Właściwości fizyczne:
a) gaz
b) bezbarwny
c) bezsmaku
d) bezzapachu
f) tlen częśćowo rozouszcza się w wodzie

2) Właściowości chemiczne:

Tlen jest bardzo aktywny chemicznie.
Spalanie to przemiana...

Chemia

Zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości: 1. spalony w nim magnez tworzy biały proszek, 2.dobrze rozpuszcza się w wodzie, 3. jego gęstość jest większa od gęstości powietrza, 4. jest substratem w procesie fotosyntezy a. tlen b.tlenek węgla (IV

Zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości: 1. spalony w nim magnez tworzy biały proszek, 2.dobrze rozpuszcza się w wodzie, 3. jego gęstość jest większa od gęstości powietrza, 4. jest substratem w procesie fotosyntezy a. tlen b...

Chemia

zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości 1-słabo rozpuszcza sie w wodzie 2-jest produktem w procesie fotosyntezy 3-spalane w wiórki magnezu tworzy biały proszek 4-nie palny a-azot b-powie

zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości 1-słabo rozpuszcza sie w wodzie 2-jest produktem w procesie fotosyntezy 3-spalane w wiórki magnezu tworzy biały proszek 4-nie palny a-a...