Tlen i jego właściwości

1. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości:
a) Przebieg: ogrzewamy nadmanganian potasu,
b) Obserwacja: wydziela się bezbarwny gaz, w którym zapala się tlące się łuczywo,
c) Wniosek: tlen jest gazem, który podtrzymuje palenie

2. Właściwości tlenu:
- jest gazem,
- bezbarwny,
- bezwonny,
- bez smaku,
- podtrzymuje palenie,
- trudno rozpuszczalny w wodzie,

3. Zastosowanie:
- środek medyczny (w chorobach serca, płuc, szoku pouderzeniowego),
- aparaty tlenowe do oddychania,
- materiały wybuchowe,
- przeysł chemiczny,
- palniki acetylenowo-tlenowe do spawania i cięcia metali (w 3000 sopniach Celciusza)

4. Tlen wchodzi w reakcję z metalami i niemetalami tworząc tlenki.

SUBSTRATY PRODUKTY
żelazo + tlen -> tlenek żelaza
magnez + tlen -> tlenek magnezu
węgiel + tlen -> tlenek węgla
wodór + tlen -> tlenek wodoru (woda)

utlenianie - to proces powolnego łączenia się pierwiastków z tlenem. Jeśli reakcja zachodzi gwałtownie i towarzyszą jej efekty cieplne i świetlne nazywamy je spalaniem.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

prosze o uzupełnienie! to jest dział Tlen i jego właściwości. Tlen jest..........................o gęstości nieco ( Stan skupienia, barwa zapach, rozpuszczalność w wodzie) ........ od gęstości powietrza. Bierze udział w wielu procesach chemiczny

prosze o uzupełnienie! to jest dział Tlen i jego właściwości. Tlen jest..........................o gęstości nieco ( Stan skupienia, barwa zapach, rozpuszczalność w wodzie) ........ od gęstości powietrza. Bierze udział w wielu p...

Chemia

Tlen i jego właściwości

1. Otrzymywanie tlenu i badanie jego właściwości:
a) Przebieg: ogrzewamy nadmanganian potasu,
b) Obserwacja: wydziela się bezbarwny gaz, w którym zapala się tlące się łuczywo,
c) Wniosek: tlen jest gazem, który podtrzymuje pale...

Chemia

Tlen i jego właściwości

Podst. właściwości tlenu:
-gaz
-bezbarwny
-bezwonny
-słabo rozpuszczalny w wodzie
-niemetal
-łączy się z niemetalami i metalami, tworząc tlenki
-podtrzymuje spalanie, sam się nie pali

W 1774 roku Joseph...

Chemia

Tlen i jego właściwości

1) Właściwości fizyczne:
a) gaz
b) bezbarwny
c) bezsmaku
d) bezzapachu
f) tlen częśćowo rozouszcza się w wodzie

2) Właściowości chemiczne:

Tlen jest bardzo aktywny chemicznie.
Spalanie to przemiana...

Chemia

Zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości: 1. spalony w nim magnez tworzy biały proszek, 2.dobrze rozpuszcza się w wodzie, 3. jego gęstość jest większa od gęstości powietrza, 4. jest substratem w procesie fotosyntezy a. tlen b.tlenek węgla (IV

Zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości: 1. spalony w nim magnez tworzy biały proszek, 2.dobrze rozpuszcza się w wodzie, 3. jego gęstość jest większa od gęstości powietrza, 4. jest substratem w procesie fotosyntezy a. tlen b...

Chemia

zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości 1-słabo rozpuszcza sie w wodzie 2-jest produktem w procesie fotosyntezy 3-spalane w wiórki magnezu tworzy biały proszek 4-nie palny a-azot b-powie

zidentyfikuj gaz na podstawie jego właściwości 1-słabo rozpuszcza sie w wodzie 2-jest produktem w procesie fotosyntezy 3-spalane w wiórki magnezu tworzy biały proszek 4-nie palny a-a...