Piastowie - daty panowania

Piast Kołodziej - daty panowania nie znamy
Siemowit - ok. 900 - 920 r
Lestek - ok. 920 - 940 r
Siemomysł - ok. 940 - 960 r
Mieszko I - 960 - 992 r
Bolesław Chrobry - 992 - 1025 r
Mieszko II Lambert - 1025 - 1034 r
Kazimierz I Odnowiciel - 1034 - 1058 r
Bolesław II Śmiały (Szczodry) - 1058 - 1079 r
Władysław I Herman - 1079 - 1102 r
Zbigniew - 1102 - 1109 r
Bolesław III Krzywousty - 1102 - 1138 r
Władysław Wygnaniec 1138 - 1146 r
Bolesław Kędzierzawy 1146 - 1173 r
Mieszko III - 1173 - 1177 r
Kazimierz Sprawiedliwy - 1177 - 1194 r
Leszek Biały - 1194 - 1202 r
Władysław Laskonogi - 1202 - 1202 r
Henryk Brodaty - 1228 - 1229 r
Konrad Mazowiecki - 1229 - 1230 r
Bolesław Wstydliwy - 1243 - 1279 r
Leszek Czarny - 1279 - 1288 r
Przemysł II - 1290 - 1291 r
Wacław II - 1291 - 1305 r
Władysław Łokietek - 1305 - 1333 r
Kazimierz Wielki - 1333 - 1370 r

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1. wypisz pierwszych królów państwa polskiego -chronologicznie i daty panowania. 2. z kim piastowie prowadzili wojny ?   POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW.

1. wypisz pierwszych królów państwa polskiego -chronologicznie i daty panowania. 2. z kim piastowie prowadzili wojny ?   POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW....

Język angielski

Potrzebuje Władców Polski i ich daty panowania Tylko zeby bylo po kolei i w podpuktach 1.Piastowie 2.Jagielloowie 3.Elekcyjni itp. Nie moge znalezc fajnego podzialu w necie Pomóżcie ;/

Potrzebuje Władców Polski i ich daty panowania Tylko zeby bylo po kolei i w podpuktach 1.Piastowie 2.Jagielloowie 3.Elekcyjni itp. Nie moge znalezc fajnego podzialu w necie Pomóżcie ;/...

Historia

Piastowie na tronie Polski

Piastowie, dynastia panująca w Polsce od czasów legendarnych do 1370 roku. Pierwszy polski kronikarz, Gall Anonim, wymienia protoplaste rodu – Piasta jako chłopa polskiego, natomiast jako pierwszego ksęcia piastowskiego – Ziemowita (Siemowit...

Historia

Król Polski

Król Polski - tytuł używany przez władców Polski. Pierwszym królem Polski był Bolesław I Chrobry, koronowany w 1025 roku. Tytuł królewski stał się związany na stałe z osobą polskiego monarchy od 1320 do 1795 roku. W okresie zaborów b...

Historia

Królowie Polscy od piastów do wolnej elekcji

Każdy kto interesuje się historią swojego kraju, chciałby wiedzieć, kto był pierwszym władcą, jak się nazywał, jak wyglądał, co robił? Historycy szukają odpowiedzi na te pytania. Ale nie jest to łatwe. Skąd wziąć takie wiadomości?...