Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka

Przykładowe przystosowania człowieka do życia w różnych warunkach klimatycznych
WEŁNISTE WŁOSY - dotyczy to Murzynów; miedzy silnie skręconymi włosami tworzy się warstwa izolujaca od gorącego powietrza, od promieni słonecznych
SKOŚNE OCZY - skośny fałd skóry wokół oczu chroni przed mroźnym powietrzem, silnym wiatrem, ostrym światłem słonecznym
WIEKSZE SERCE I PŁUCA - np. u Indian Andyjskich; na dużych wysokościach n.p.m. jest niewielka ilość tlenu w powietrzu, stąd większa pojemność płuc, lepiej rozwinięty układ krwionośny
DROBNA POSTURA, KRÓTKIE KOŃCZYNY - w zimnym klimacie utrata ciepła z organizmu odbywa się przede wszystkim poprzez "odstające" części ciała, stąd krótkie kończyny, aby ograniczyć te straty.
Osadnictw nawiązuje do warunków klimatycznych - np. w ciepłych obszarach buduje się proste domy z gliny, roślin,a w regionach, w których występuje wieczna zmarzlina, konieczne jest budowanie domów na palach
Pogoda ma wpływ na samopoczucie wielu ludzi

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wpływ klimatu i pogody na życie i działalność gospodarczą człowieka.

Gęstość zaludnienia

Najgęściej zaludnione są obszary o najkorzystniejszych warunkach klimatycznych, czyi wąski pas wybrzeża o szerokości około 200 km gdzie warunki klimatyczne, małe wahania stanów pogody są bardzo korzystne dla...

Geografia

Atmosfera i wszystko na ten temat.

1. Atmosfera
2. Skład chemiczny atmosfery
3. Warstwy atmosfery
4. Pogoda
5. Klimat
6. Ciśnienie atmosferyczne
7. Elementy klimatu i pogody
8. Rodzaje map klimatycznych
9. Czynniki klimatyczne warunkujące rozkład t...

Geografia

Zmiany w środowisku naturalnym wywołane działalnością człowieka.

Wpływu przemysłu energetycznego na środowisko przyrodnicze nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych działań, które są podejmowane dla produkcji energii. Z produkcją tą wiążą się bowiem bezpośrednio takie prace jak pozyskiwanie zas...

Geografia

Ustna geografia moja poprawiona

ŚWIAT
1. Regiony rolnicze ze świata.
Poziom rolnictwa na poszczególnych obszarach świata uzależniony jest od wielu czynników przyrodniczych (klimat, wody, gleby) i społeczno- ekonomicznych (struktura wielkości i własności gospodars...

Geografia

Zagrożenia naturalne

Środowisko przyrodnicze – jest to ogół czynników przyrody ożywionej biotycznych – żywe organizmy rośliny, zwierzęta i przyrody nieożywionej (abiotycznych) – woda, gleba, klimat, gazy, tlen, azot

Zagrożenia zwyczajne – to ...