Tragedia Antyczna.

Tragedia antyczna wywodzi się z obrzędów ku czci boga Dionizosa. Jej istotną cechą jest tragizm polegający na starciu równorzędnych racji moralnych i stworzeniu sytuacji bez wyjścia. W wyniku tego szlachetna jednostka ponosi nieuchronną klęskę. Według Arystotylesa widz ogladający tragedię powinien odczuć litość oraz trwogę i w efekcie doznać oczyszczenia, tzw. katharsis. Tragedia rozpoczynała się prologiem. Po nim następowały na przemian pieśni chóru komentujące akcję utworu, czyli stasimony i sceny, w których rozgrywała się akcja, czyli epejsodiony. Akcja tragedii toczyła sie w jednym miejscu, rozgrywała w ciągu jednego dnia i dotyczyła jednego wątku. Z tragedii antycznej wywodzi sie zasada trzech jedności: miejsca, czasu i akcji.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dramat i tragedia antyczna

Jest jednym z trzech rodzajów literackich, który charakteryzuje:
• dialogowość,
• wielopodmiotowość (wypowiedzi wielu postaci)
• fabularność
• przeznaczenie do wykonania na scenie
• podmiot liryczny ogranicz...

Język polski

Tragedia nowożytna a tragedia antyczna. Dokonaj analizy porównawczej dramatu „Makbet” i „Edyp” przywołując konkretne przykłady z tekstu.


Epoka starożytności zostawiła po sobie spuściznę wielu gatunków i dzieł literackich szanowanych przez pokolenia aż do czasów dzisiejszych. Tragedia była najwyżej cenionym przez starożytnych gatunkiem literackim zaliczanym do dramat...

Język polski

Tragedia antyczna

Tragedia, czyli po grecku tragos "kozioł". Starożytna tragedia zrodziła się z kultu boga Dionizosa. Na powstanie tragedii złożyły się dwa źródła:
-dytyramb peloponeski- czyli pieśń kultowa ku czci boga trackiego śpiewana przez saty...

Język polski

Zdefiniuj pojęcia    -Tragedia antyczna -Tragedia szekspirowska -Komedia -Epika -Dramat Romantyczny -Dramat  -Nowela -Epika -Baśń     Krótko i na temat po 1, 2 zdania na 1 ;)

Zdefiniuj pojęcia    -Tragedia antyczna -Tragedia szekspirowska -Komedia -Epika -Dramat Romantyczny -Dramat  -Nowela -Epika -Baśń     Krótko i na temat po 1, 2 zdania na 1 ;)...

Język polski

Tragedia antyczna, a dramat szekspirowski.

Chodzi głównie o zasady działania fatum, z czego wypływa, niż o samą budowę

Tragedia antyczna:

-FATUM, czyli bohaterowie tragedii są uwikłani w konflikt miedzy własnymi racjami a siłami wyższymi: losem, prawami histor...