Technologia w życiu człowieka

Technologia w życiu człowieka

Od zarania dziejów ludzkości mamy do czynienia z walką o dominację, czyli o władzę. W pierwszych latach rozwoju człowieka zwyciężał ten, kto miał więcej siły fizycznej, z czasem nad tężyzną fizyczną zaczął brać górę spryt i rozum, a co za tym idzie wiedza. To właśnie wieczna walka o posiadanie jak największej władzy zmusiła ludzi do myślenia. Na samym początku, była to walka o przetrwanie z przyrodą i jej siłami. Niestety do dnia dzisiejszego człowiek na tym polu bitwy w większości wypadków przegrywa. Wreszcie najbardziej wstrętna i okrutna, ale jednocześnie najbardziej pobudzająca do tworzenia nowszych, lepszych technologii, to walka człowieka z drugim człowiekiem. Jest to przykre, ale to właśnie wojny, a szczególnie II wojna światowa i następnie tzw. „ Zimna Wojna” toczone między dwoma zwalczającymi się systemami politycznymi rozpędziła w ostatnim 50-cioleciu maszynę postępu technicznego, z którym bezpośrednio związana jest rewolucja informatyczna.
Bezpośrednimi „nośnikami” lub jak je dawniej nazywano środkami masowego przekazu, bez których moim zdaniem nie mogłoby dojść do tak zaawansowanego rozwoju techniki w ostatnim stuleciu są: telegraf, telefon, film, radio, telewizja i oczywiście wiodący prym, przejmujący funkcje wszystkich swoich poprzedników- komputer.
Jego rozbudowa i udoskonalanie zaprząta umysły setkom inżynierów, informatyków, elektroników itp. Rozbudowa jego pamięci otworzyła przed człowiekiem nie ograniczone możliwości gromadzenia oraz błyskawicznego dostępu do informacji. Połączenie satelitów, telewizji, telefonów, światłowodów i komputerów doprowadziło do akumulacji wiedzy w sieciach informacyjnych, do których człowiek może mieć dostęp, praktycznie z każdego miejsca na ziemi.
Świat stanął u progu nowej, głębokiej przemiany społecznej.
To, co obserwujemy w ostatnich latach wskazuje na to, że współczesna rewolucja technologiczna na zawsze i to w ogromnym tempie odmieni sposób, w jaki żyjemy, pracujemy, spędzamy wolny czas, a co za tym idzie dokona zmian w nas samych. W tej chwili najbardziej widoczne są zmiany dokonywane przez technologie informatyczne, które wdzierają się do działalności wytwórczej oraz do całego życia społecznego.
Według Tofflera głównych kierunków zmian społecznych w cywilizacji informacyjnej należy upatrywać między innymi:
- W większej aktywności twórczej ludzi
- Zwiększeniu szybkości przekazywania informacji jako największego bogactwa współczesnej cywilizacji, oraz globalizacji wielu aspektów życia.
Wszystko wskazuje na to, że w XXI wieku technologia cyfrowa będzie wykorzystywana przez człowieka przez 24 godziny na dobę. Wiele standardów życiowych ( na przykład pismo na papierze) zostanie zastąpione nośnikami elektronicznymi. Zmiany technologiczne powodują zmiany współczesnego świata. W chwili obecnej obserwujemy tendencję do globalizacji we współczesnym świecie. Obserwujemy erozje lokalnych kultur i tradycji w wyniku tworzenia się kultury globalnej. To właśnie rozwój technologii powoduje te zmiany. Społeczeństwa często bezkrytycznie przyjmują wszystkie innowacje i nowości technologiczne. Ludzie uczą się korzystać z ich dobrodziejstw. Ale jednocześnie wszystkie nieprzewidywalne konsekwencje zmian technologicznych są źródłem ich troski. Przyspieszeniem zmian technologicznych, których wyrazem przykładowo jest transformacja Internetu, z narzędzia stosowanego w przeszłości głównie przez badaczy i naukowców, w globalny środek komunikacji, zostało z radością powitane przez technologów, przemysłowców, polityków i środki masowego przekazu. Ale czy to naprawdę służy społeczeństwu? Istnieje jeszcze wiele pytań dotyczących technologii, na które poszukujemy odpowiedzi. I tak np. należy się zastanowić:, jakie mogą być skutki uboczne oddziaływania na Nas samych?
Czy wszystko, co jest technicznie możliwe, jest pożądane? Czy współczesna technologia nie zagraża wolności i procesom demokratycznym? Obserwujemy przecież na świecie ogromną niestabilność ekonomiczną, a co z tym jest związane narastające bezrobocie. W tych warunkach technologia informatyczna uznana została za główny czynnik postępu, a oświata za główny środek realizacji transformacji społeczeństwa epoki przemysłowej i powstania społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo zgłasza w chwili obecnej zapotrzebowanie zarówno na robotnika nowego rodzaju, jak i na nowy styl kierowania procesami pracy. Dzieje się tak, dlatego, że nowe technologie dotyczą wszystkich sfer działalności człowieka i umożliwiają ustalenie niekończących się powiązań między różnymi dziedzinami wiedzy. Powstaje głęboko współzależna gospodarka. Współczesna cywilizacji nie tylko wiedzę stawia w szranki gospodarczego współzawodnictwa, ale również zgłasza zapotrzebowanie na nowy model produkcji i jej kierowania. Minęła już era ręcznego składania produktów. Nastąpił wyścig podwyższania standardów jakości i różnorodności produktów. Technologia informatyczna umożliwia dostosowanie się w produkcji towarów do konkretnych potrzeb i natychmiastowego dostarczania produktów. Ta nowa gospodarka w pełni wykorzystująca możliwości technologii informatycznej, wykreowała model nowego robotnika, który musi być bardziej aktywny, twórczy, krytyczny w swojej codziennej pracy. Dlatego uczenie się, dokształcanie i doskonalenie będą podejmowane nie tylko przez kierowników, ale również robotników. Uzyskiwanie nowych umiejętności będzie świadczyło o postępach w rozwoju społecznoekonomicznym jednostki, kto tego nie zauważy i nie doceni może zostać sam na placu boju. Należy pamiętać, że odwracanie się od technologii nie jest sposobem na rozwiązanie problemów społecznoekonomicznych. Odrzucenie nowoczesnych technologii we współczesnym świecie postawiło by nas w szeregach najbiedniejszych krajów naszego globu. Nigdy nie wolno było patrzeć człowiekowi z punktu widzenia, że co nowe, to złe, bo do tej pory moglibyśmy posługiwać się maczugą i mieszkać w szałasach.
Technologia informacyjna stanowi nowy rodzaj środków przekazu, potrafi połączyć w sobie pismo, obraz, dźwięk i grafikę. Postęp w dziedzinie technologii informatycznej w ostatnich latach, a nawet można mówić o miesiącach, jest błyskawiczny, ludzie jednak potrzebują czasu aby mogli przyzwyczaić się do nowej technologii. Istnieje wielka różnorodność opinii i poglądów na temat wpływu technologii informatycznej na społeczeństwo. Zakres zastosowania technologii jest bezpośrednio uzależniony od potrzeb społeczeństwa, w którym dana technologia ma być zastosowana. I tak przykładowo w krajach, w których kryzys żywności i energii są na porządku dziennym stosowanie komputerów w rolnictwie i komunikacji staje się głównym priorytetem, natomiast w krajach, w których podstawowe potrzeby zostały zaspokojone, można stosować technologię do wyższych celów. Wszystko wskazuje, że nowoczesne technologie, a zwłaszcza technologie informatyczne, mogą okazać się konieczne do naszego przetrwania. Nie oznacza to, żeby nie krytykować roli i znaczenia technologii, jeśli tą wciska się w każdy zakątek życia człowieka i społeczeństwa jako swoiste panaceum na wszystkie bolączki i problemy.
Technologia w obecnych czasach jest praktycznie nie odłącznym elementem życia każdego człowieka. Na każdym kroku towarzyszą nam wytwory wręcz „naszpikowane” elektroniką lub maleńkimi mikroprocesorami. Wiadomo, iż kontakt każdego z nas z technologią może być radykalnie inny. Spowodowane jest to różnicami w naszej przynależności do grup społecznych, co może powodować inne potrzeby zastosowania środków finansowych oraz inne możliwości dostępu do pewnych wytworów techniki.
Jak wszystko na świecie i rozwój technologii posiada plusy i minusy.
Jednym z problemów, który wyłonił się w czasie rewolucji technologicznej jest to, że technologia nie jest neutralna z punktu widzenia wartości. Zawiera ona własne specyficzne wartości, światopogląd oraz bardzo często fałszywe osądy. Jest obojętna wobec zasad i tradycji. Technologia stwarza iluzję, że za pomocą niej możemy sterować światem, tworzy także złudzenie, że możemy zrobić wszystko oraz, że wszystko można powtórzyć i ulepszyć.
Niestety przynajmniej na razie jest to tylko mrzonka. Wszyscy się starzejemy, chorujemy i umieramy, mimo tego, że medycyna również podąża z biegiem czasu. Nawet najdroższe i najnowsze technologie potrafią zawieść. Głównym problemem człowieka w opanowaniu technologii jest nie do końca jej zrozumienie, nie poznanie jej możliwości oraz nie znajomości bezpiecznego jej zastosowania.
Obecnie rozwój technologii napędzany jest chęcią człowieka do jak największego ułatwienia sobie życia oraz zrozumienia świata, a w późniejszym okresie przejęciem nad nimi kontroli.
Nowe technologie tworzone przez człowieka mają coś dawać, ale jednocześnie przynosząc coś, zabierają coś innego. Często bywa tak, że wprowadzając nową technologię, tak naprawdę więcej tracimy, niż zyskujemy.
Według mnie największym problemem, z jakim mamy do czynienia wraz z rozwojem technologii jest sam człowiek i jego podejście do niej.
Coraz częściej możemy mówić, że człowiek poprzez technologię został pozbawiony podmiotowości. W radykalnych przypadkach, u niektórych osób potrafi dojść do zatracenia kontaktów między ludzkich. W obecnej chwili, na porządku dziennym stają się randki przez Internet. Zastanawia mnie jedno, gdzie tak naprawdę dotrze ludzkość, mając już w tej chwili myślące roboty, czy nawet zabawki dla dzieci. W ten sposób sami pozbawiamy się przywileju, jakim obdarzyła nas natura, jako jedynych na ziemi. Przywileju rozumowania, kontaktowania się oraz kontrolowania się. Wydaje mi się, że nie należę do ludzi zacofanych, ale myśl o tym, iż już w tej chwili tworzone są urządzenia lepiej zbudowane, mniej „awaryjne” oraz o mniejszych potrzebach od nas, a na dodatek w zależności od konfiguracji potrafiące praktycznie wszystko przeraża mnie. W obecnej chwili możemy już zauważyć jak Nas ludzi podporządkowały sobie maszyny. Nadmiar „wiedzy” oraz informacji, do której człowiek zyskał dostęp dzięki komputerom jest tak przeogromny, że nie jest w stanie zostać pojęty przez żaden normalny ludzki umysł. Większości ludzi nie jest w stanie ogarnąć nawet jego części. Każdy z nas codziennie „faszerowany” jest nowymi informacjami, nie mamy żadnej nad nimi kontroli, w pewnym momencie łapiemy się na tym, iż nie potrafimy odróżnić, która informacja tak naprawdę jest dla nas ważna. Następnym z olbrzymich niebezpieczeństw jest fakt, że entuzjaści, twórcy technologii (komputeryzacji) nie zawsze sami wiedzą, do czego ich nowy wytwór tak naprawdę ma służyć i co z nim zrobić. Nowoczesne technologie komputerowe na pewno nie pomogą nam również w zorganizowaniu się od strony moralnej. Jednak mnie osobiście chyba najbardziej przeraża tak naprawdę zawodność wszystkich urządzeń naszpikowanych elektroniką oraz bezkrytyczne podejście do tych urządzeń, co po, niektórych osób. Chyba każdy człowiek mający jakąkolwiek styczność przede wszystkim z technologią komputerową, powinien zdawać sobie sprawę z jej nie do końca dopracowania. Oczywiście zgadzam się, że jeśli miał bym wybierać pracę z liczydłem lub z kalkulatorem, czy komputerem, wybrałbym tę drugą opcję. Ale nie jednokrotnie spotykałem się z sytuacją, kiedy to w urzędzie a nawet sklepie wyłączono prąd, lub nastąpiła jakaś drobna awaria i osoby, które tam pracowały były po prostu bez radne. Obawiam się, że stworzenie idealnej maszyny, będącej w stanie zrobić wszystko, było by na miarę stworzenia „perpetum mobile”. Trzeba zdawać sobie sprawę, z tego, iż coś, co nie potrzebuje niczego do działania, a ni nic mu nie jest w stanie przeszkodzić, może czasem nie dać się zatrzymać. Jest wszystko w porządku, jeśli taki wytwór wykorzystywany był by do spełniania celów na rzecz dobra, ale tak i kusiłby do wykorzystania w odwrotną stronę.
Najbardziej niebezpieczną cechą dotyczącą większości obecnych ludzi, jest ich bezkrytycyzm, a wręcz pochłanianie nowych technologii. Wszystkie symptomy wskazują na to, iż człowiek prędzej, czy później, dzięki zastosowaniu coraz to nowszych technologii przejmie kontrolę nad światem. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że komputerowi geniusze, którzy w tej chwili tworzą coraz nowocześniejsze urządzenia oraz układają coraz bardziej skomplikowane programy, czy coraz bardziej okrutne gry komputerowe, mogą spowodować przeniesienie swych wizji ze świata wirtualnego do naszego świata rzeczywistego i rozpętać kolejną wojnę. Kto wie czy nie gorszą i nie bardziej krwawą od w końcu, nie jednej wcześniejszej. Należy mieć tylko nadzieję, że człowiek jako twórca rewolucji technologicznej opamięta się, chociaż trochę i nie przekroczy tej linii z, za, której mogłoby nie być powrotu. W tym właśnie „ pociągnięciu hamulca” w pociągu, który według mnie pędzi jak na razie w niewiadomym kierunku, muszą mu pomóc dwie cechy, których najprawdopodobniej, nigdy nie posiądzie żadna maszyna. Rozum i intuicja.
Rozwój technologii rzeczywiście dał wiele nowych możliwości człowiekowi. W wielu również dziedzinach życia spowodował to, że co było nie możliwe, stało się realne. Ogromne zmiany spowodowane rozwojem technologii można zauważyć również na płaszczyźnie zdrowia, czy opieki zdrowotnej. W tej chwili możliwe jest już wykonywanie badań kardiologicznych za pomocą własnego domowego komputera lub telefonu komórkowego. Ogromne postępy zostały poczynione również, jeśli chodzi o kształcenie dzieci. Tak zdrowych, jak i z upośledzeniami. Komputer stał się bardzo pomocny w kontaktowaniu się z dziećmi posiadającymi upośledzenia narządu słuchu lub nawet wzroku. Dzieci z autyzmem lub nie do rozwojami umysłowymi mogą za jego pomocą przekazywać to, co potrzebują lub, co odczuwają, swoim opiekunom.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Technologia informacyjna w życiu człowieka XXI wieku

TEMAT:”TECHNOLOGIA INFORMACYJNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA XXI WIEKU.”

Technologia informacyjna (skrót = TI)z angielskiego information technology jest połączeniem zastosowań informatyki z technikami komunikacji. Stanowi podłoże dla wszel...

Biologia

Znaczenie inżynierii genetycznej w życiu człowieka.

Co to jest inżynieria genetyczna?

Inżynieria genetyczna polega na przenoszeniu genów z jednego żywego organizmu do innego. Inżynieria genetyczna umożliwia uzyskanie szczepów bakterii wytwarzających użyteczne białka, a także wyhod...

Pedagogika

Praca semestralna z przedmiotu Socjologia Wychowania temat: Społeczeństwo konsumpcji

PRACA SEMESTRALNA
Z SOCJOLOGII WYCHOWANIA

Temat: Społeczeństwo konsumpcji
i jego egzemplifikacje.

Problem społeczeństwa konsumpcyjnego, chociaż niewątpliwie ważny,
jest ze stanowiska ogólnej teorii socjologicz...

Edukacja zdrowotna

TECHNOLOGIA ROZPIJANIA LUDZI

Pijaństwo wcale nie jest historyczną cechą szczególną narodu Ruskiego. Tak zwana „Ruska wódka” wcale nie jest Ruskim wynalazkiem. W wieku czternastym kupcy z Genewy jako pierwsi przywieźli spirytus winogronowy do Rosji i bardzo się zdumi...

Biologia

Znaczenie genetyki w życiu i gospodarce człowieka

BIOTECHNOLOGIA
Trudno jest dokonać systematycznego przeglądu problemów biotechnologii, dlatego ograniczę się tylko do wybranych przykładów. Ogólnie przyjmuje się, że perspektywiczną techniką stosowaną w biotechnologii jest inżynier...