podaj strefy klimatyczne świata

podaj strefy klimatyczne świata
Odpowiedź

Główne strefy klimatyczne świata:Strefa klimatów równikowych.W strefie tej średnia temperatura wszystkich miesięcy przewyższa 20°C, a dobowe i roczne amplitudy temperatury nie przekraczają kilku stopni. Opady są najwyższe przy zenitalnym położeniu Słońca. Pory roku są wyznaczone przez pory opadów. W strefie tej wyróżnia się trzy podstawowe typy klimatów równikowy wybitnie wilgotny, podrównikowy wilgotny i podrównikowy suchy. Bezpośrednio przy równiku występuje klimat wybitnie wilgotny, o opadach całorocznych. Strefa klimatów zwrotnikowych.Przy średniej rocznej powyżej 20°C temperatura najchłodniejszego miesiąca waha się od powyżej 20°C do 10°C; latem, zwłaszcza w klimacie suchym występują duże amplitudy dobowe. Notuje się tu temperatury wyższe niż w pozostałych strefach. Strefa klimatów podzwrotnikowych.Średnia roczna temperatura wynosi od 10°C do 20°C, temperatura najchłodniejszego miesiąca od powyżej 10°C (w klimatach morskich) do poniżej 0°C (w kontynentalnych). Latem w klimatach suchych panują bardzo wysokie temperatury. W klimacie Śródziemnomorskim, należącym do klimatów morskich, opady przeważają w półroczu zimowym, a lato jest gorące i suche.Strefa klimatów umiarkowanych.Klimaty tej strefy są kształtowane w dużej mierze przez układy niżowe przemieszczające się znad oceanów w kierunku wschodnim Przy Średniej rocznej temperaturze od 0°C do 10°C, temperatura najcieplejszego miesiąca przekracza 10°C. Wyróżnione tu klimaty morskie i przejściowe mają amplitudę roczną poniżej 25°C, a kontynentalne wyższą od 25°C i sięgającą 35-45°C w warunkach skrajnie kontynentalnych. W klimatach morskich opady są całoroczne lecz przeważają jesienno-zimowe, a w przejściowych, kontynentalnych i monsunowych - letnie.Strefa klimatów okołobiegunowych.W tej strefie, przy średniej rocznej temperaturze poniżej 0°C, temperatura najcieplejszego miesiąca jest niższa od 10°C. Opady są całoroczne, z przewagą śnieżnych, o małych sumach ok. 250 mm. Wyróżnia się klimat subpolarny, otemperaturach najcieplejszego miesiąca powyżej 0°C, i polarny z temperaturą najcieplejszego miesiąca poniżej 0°C.

Strefa okołobiegunowa Strefa umiarkowana chłodna Strefa umiarkowana ciepła Strefa podzwrotnikowa Strefa zwrotnikowa Strefa równikowa

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wypisz strefy klimatyczne Świata i podaj ich krótką charakterystykę  POMOCY DAJE NAJ

Wypisz strefy klimatyczne Świata i podaj ich krótką charakterystykę  POMOCY DAJE NAJ...

Geografia

wypisz: strefy klimatyczne świata i podaj ich krótka charakterystyk :)

wypisz: strefy klimatyczne świata i podaj ich krótka charakterystyk :)...

Historia

Imperia powstają i upadają – na wybranym przykładzie podaj czynniki formujące imperia oraz przyczyny ich upadku. Zastosuj przypisy.

Imperia to olbrzymia siła militarna i polityczna.. Każde z nich znacznie wpłynęło na dzieje historyczne i w znacznym stopniu zapisało się na kartach historii. Żaden z nas tak naprawdę nie wie jak wyglądałyby nasze dzisiejsze czasy gdyby n...

Geografia

Wiadomości z geografii, powtórzenie do matury

WIADOMOŚCI O POLSCE
1. Pasy rzeźby w Polsce (z północy na południe)
? Pobrzeża Południowobałtyckie:Nizina Szczecińska, Pobrzeże Słowińskie, Żuławy Wiślane.
? Pojezierza Polskie: Pomorskie, Wielkopolskie, Mazurskie.
?...

Geografia

Przykładowe pytania na ustny egzamin maturalny z geografii

PRZYKŁADOWE PYTANIA
NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFIII. GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA

1. Wymień rodzaje upraw przemysłowych na świecie. Przedstaw rejonizację dowolnej uprawy.
2. Omów rejonizację upraw...