Opis Husarza

To półciężko zbrojni kawalerzyści uzbrojeni w kopię pistolet szablę. Ich znakiem rozpoznawczym były orle pióra, które miały za zadanie płoszyć konie wroga. Do tego grona należała głównie szlachta. Formacja ta była stosowana od XVI do początku XVIII wieku.

Zbroja husarska (starszy typ)
Składa się z napierśnik czterofolgowy z emblantem krzyża kawalerskiego i medalionem z NMP, naplecznik, obojczyk i naramienniki z mosiężnymi lamówkami i rozetkami, szyszak o dzwonie kulistym, z nakarczkiem, Policzkami i nosalem. Para skrzydeł umocowanych na napleczniku za pomocą mosiężnych obsadek dodano XIX lub XX w.

Proporce do kopii husarskich
Zachowały się bardzo nieliczne. Ten okaz, z karmazynowego jedwabiu, zdobią: u góry emblemat krzyża kawalerskiego i skrzyżowane szable, na ogonach zaś wizerunki wężów o błękitnych oczach i złotym wieku w kształcie strzały.

Kopia husarska
Głowna broń tej jazdy, w zasadzie był przeznaczona do użytku jednorazowego, jej drzewce bowiem, dla lekkości wydrążone, kruszyło się przy uderzeniu. Nieliczne zachowane kopie są na pewno typu paradnego.

Siodło husarskie
Wykształcone w Polsce w XVI w. Stanowi udaną kombinacje cech wschodnich i zachodnich. Ma futrowanie pokryte czerwonym suknem i takież poły na brązowej skórze. Zdobią je srebrne okucia i sznur. Wysoki półokrągły łęk tylny służył mocnym oparciem przy uderzeniu kopią.

Zbroja husarska kompozytowa
Złożona z części różnego pochodzenia i różnych okresów. Napierśnik należy do typu starszego, używanego mniej więcej do 1675 r. Zaopatrzono go w późniejsze folgowe nabiodrki i skrzydło zapewne XX-wieczne.

Napierśnik husarski typu ANIMA
Wczesna zbroja husarska używana na Węgrzech, w Austrii i w Polsce wywodziła się z lekkiej zbroi włoskiej zwaną aminą, napierśnik składa się z ośmiu żelaznych, kutych folg i dwóch folg pod ramiennych. Nity łączące elementy zbroi ozdabiano mosiężnymi rozetkami.

Kapalin husarski
W XVI w., obok szyszaka pochodzenia wschodniego, wykuwano dla husarii hełmy mające dzwon w formie żelaznego kapelusza zaopatrzonego w folgowy nakarczek, policzki i nosal.

Koncerz
broń biała wywodząca się od miecza, znana też w Polsce pod nazwą granat.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Opis stroju husarza.

Opis stroju husarza....

Język angielski

Opisz dokładnie elementy uzbrojenia jak i samego husarza. Kompletnie nie wiem jak to zrobic dlaego proszę o bardziej rozwiniętą odpowiedź. Za ładnie napisany opis bardzo dziękuje.             Pozdrawiam, raz

Opisz dokładnie elementy uzbrojenia jak i samego husarza. Kompletnie nie wiem jak to zrobic dlaego proszę o bardziej rozwiniętą odpowiedź. Za ładnie napisany opis bardzo dziękuje.             Pozdrawiam, raz...

Historia

HusariaPoczątki husarii sięgają przełomu wieków XV i XVI. Jazda ta nie była jednak pochodzenia polskiego lecz... serbskiego. Świadczą o tym: nazwiska pierwszych wymienionych w źródłach Husarzy, fakt iż w roku 1501 wydano listy zapowie...