Polski Czerwony Krzyż

LOKALIZACJA PLACÓWKI


Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy,
Ul. Mickiewicza 2
64-100 Leszno

CELE DZIAŁANIA PLACÓWKI


Polski Czerwony Krzyż to organizacja pożytku publicznego. Organizacja powstała 18 stycznia 1919 jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” i posługuje się skrótem „PCK”. Polski Czerwony Krzyż działa na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu. PCK posiada osobowość prawną. Działa na zasadzie dobrowolności, wspomagając władze publiczne w działalności humanitarnej. Podstawową ideą PCK była pomoc wojskowej służbie zdrowia. Dziś skupia się głównie na pomocy potrzebującym.
Polski Czerwony Krzyż posiada statut, w którym opisane są podstawowe zasady PCK.

Są to:
- HUMANITARYZM- PCK zrodzony z troski o niesienie pomocy, podejmuje zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej jak i krajowej wysiłki, które mają zapobiec cierpieniom ludzkim. Zmierza do ochrony życia i zdrowia, poszanowania człowieka, wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy.
- BEZSTRONNOŚĆ- nie czyni różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną, przekonania polityczne.
- NEUTRALNOŚĆ- PCK powstrzymuje się od sporów natury politycznej, rasowej, religijnej i ideologicznej.
- NIEZALEŻNOŚĆ- PCK jest niezależny.
- DOBROWOLNOŚĆ- PCK czyni pomoc dobrowolnie, bez chęci zysku.
- JEDNOŚĆ- w każdym kraju działa PCK. Powinien być on otwarty na wszystkich i obejmować swą humanitarna działalnością cały kraj.
- POWSZECHNOŚĆ- PCK niesie pomoc ludziom na całym świecie.

PCK obejmuje:
- Propagowanie Honorowego Krwiodawstwa
- Funkcję opiekuńczą- zajmują się tym siostry zakonne (w Lesznie nie jest prowadzona taka działalność).
- System opieki nad chorym
- Działalność wychowawczą dzieci i młodzieży
- Obozy dla dzieci niepełnosprawnych- opiekują się tam nimi rówieśnicy (licealiści). Niestety rzadko występuje to zjawisko z powodu braku sponsorów. Obozy są organizowane raz w roku i przynoszą bardzo dobre efekty wychowawcze.
- Szkolne koła (15 osobowe)
- Szkolenia medyczno- sanitarne (dawniej za darmo, dziś trzeba opłacać instruktorów, więc jest mało chętnych). PCK wydaje po szkoleniu certyfikaty UE.
- Działalność w przypadku kataklizmu lub katastrofy: zorganizowanie transportu i paczek (w 1997 roku podczas powodzi dzięki PCK pomoc otrzymało tysiące ludzi, dzięki ofiarności mieszkańców Leszno było na 14 pozycji w kraju).
- Działalność oświatowo- zdrowotną- klub „Wiewiórka” – głównie działalność w szkołach
- Działalność opiekuńczą- odwiedzanie przez SIMÓW (młodzież działająca w PCK) dzieci w szpitalu dziecięcym.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


PCK jest jedyną taką organizacją.

Składa się z:
- Zarządu Głównego w Warszawie
- Zarządu Okręgowego składającego się z ośmiu osób.
- Zarząd Rejonowy w tym przypadku w Lesznie.
- Rady Reprezentantów
- Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi
- Młodzieżowej Rady Rejonowej
- Podstawowych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża (przy zakładach pracy i szkołach)
- Kół Honorowych Dawców Krwi- osoby dorosłe i młodzież. (Członkostwo: dorosły 20 zł, młodzież 2zł).
- Kół Akademickich

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW


Nie można ująć dokładnie praw i obowiązków pracowników, gdyż to zależy od danej sytuacji (w przypadku niesienia pomocy pracownicy/ działacze pracują po 20 h na dobę). Jednym słowem są zachowane.

JAK UZYSKAĆ POMOC W PCK?


Placówka nie dysponuje środkami finansowymi ani materialnymi, by dawać potrzebującym. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy dajemy mu wskazówki, wysyłamy w zaprzyjaźnione z nami miejsca, gdzie może uzyskać pomoc.

FORMY PIERWSZEGO KONTAKTU Z POTRZEBUJĄCYM.


Placówka działa na znak potrzebującego lub działaczy, którzy zgłaszają problem.

OCENA DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI


Działania historyczne PCK są nieocenione, wysoka oświata zdrowotna, podczas wojny organizacja działała pełną parą. Instytucja bardzo dobrze organizuje pomoc w przypadku zagrożenia (np. wojny, powodzi).
Dziś placówka funkcjonuje dostatecznie. Lecz dużo zależy tu od ludzi, którzy działają w PCK, by działali bezinteresownie, otwierali się na pomoc innym ludziom. Dużym plusem PCK są organizowane obozy dla dzieci niepełnosprawnych, stało się to już tradycją i jest to dużym sukcesem. PCK jest prekursorem tych obozów.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ


Plan podstawowy- mieć środki finansowe na minimum działalności placówki (pieniądze na bieżące rachunki)

Plan organizacyjny:
- doprowadzić do płynnej działalności PCK.
- rozszerzać działalność Honorowego Dawcy Krwi wśród młodzieży, by uczyli się bezinteresownie pomagać ludziom.
- dalsze organizowania obozów dla dzieci niepełnosprawnych (30 osobowych), znalezienie finansów. Podtrzymywanie form kontaktów z osobami niepełnosprawnymi (30-60 nowych uczniów).
- prowadzenie szkoleń medyczno-sanitarnych (brakuje pieniędzy, lecz może zakłady pracy zdecydują się szkolić swoich pracowników).

freeklady

Dodaj swoją odpowiedź
Edukacja dla bezpieczeństwa

Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, Czerwony Półksiężyc

Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc


Czerwony Krzyż (Red Cross)

Międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy Szwajcara H.Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym �...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Polski czerwony krzyż, międzynarodowy czerwony krzyż, czerwony półksiężyc.

Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc


Czerwony Krzyż (Red Cross)

Międzynarodowa organizacja humanitarna i charytatywna, założona w 1864 z inicjatywy Szwajcara H.Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym �...

Język polski

pomocy czym zajmuje sie polski czerwony krzyż?pomocy

pomocy czym zajmuje sie polski czerwony krzyż?pomocy...

Język angielski

DAJE NAJJJ! Trzeba opisać organizacje w 2-3 zdaniach. - Caritas, - Polski Czerwony Krzyż, - Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody - Polska Akcja Humanitarna, - Greenpeace. Dzięki za pomoc ;)

DAJE NAJJJ! Trzeba opisać organizacje w 2-3 zdaniach. - Caritas, - Polski Czerwony Krzyż, - Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody - Polska Akcja Humanitarna, - Greenpeace. Dzięki za pomoc ;)...

Język polski

Napisz czym zajmuje się polski czerwony krzyż

Napisz czym zajmuje się polski czerwony krzyż...