Opis obrazu Stworzenie Świata

Autorem obrazu jest Wiliam Blake - XVIII wieczny artysta- poeta, pisarz i malarz. Działający w epoce romantyzmu. Obraz ten stworzony został w epoce romantyzmu- czasu walk i powstań. Namalowany został akwarelami.

Charakterystyczny w obrazie jest kształt koła, a w nim postać przedstawiająca Boga, który tworzy świat- kreśli i konstruuje za pomocą cyrkla. Obraz ten ma bardzo charakterystyczne barwy: czerń, czerwień i żółć.

Czerń przedstawia coś złego- pustkę, czerwień kojarzy mi się z krwią (czas wojen). Żółty przedstawia coś dobrego, coś, co nadejdzie.

Według mnie na obrazie tym widoczny jest nastrój grozy i tajemniczości. Natomiast kolor żółty rozświetlający Boga świadczy o jego wielkości i sile.
Obraz mi się bardzo podoba. Daje do myślenia jak powstał świat.

(Jak pisałem o tym Bogu to wiem, że to nie Bóg, tylko Urizen, ale tak mówiliśmy na lekcji więc musiałem tak napisać. Jak ktoś chce może sobie zmienić na Urizena).

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy ktoś mógł by mi napisać opis obrazu "Stworzenie świata" autorem jest William Blake (wypracowanie musi zajmować mniej więcej 1,5 strony zeszytu szkolnego (format A5))

Czy ktoś mógł by mi napisać opis obrazu "Stworzenie świata" autorem jest William Blake (wypracowanie musi zajmować mniej więcej 1,5 strony zeszytu szkolnego (format A5))...

Język polski

Opis obrazu Stworzenie świata

William Blake urodził się 28 listopada 1757 r., a zmarł 12 sierpnia 1827 r. Życie spędził w Londynie. Był to angielski poeta, malarz i myśliciel. Black twierdził, że wspólne źródła mają religia i poezja. Namalował on obraz "Stworzeni...

Wiedza o kulturze

Opis obrazu "Stworzenie świata"

Obraz pt."Stworzenie świata" został namalowany w 1824r. Autorem jego jest William Blake. Dominatą kompowycyjną na obrazie stanowijego główny element- mężczyzna. Z tytułu dzieła wnioskuję, że tym człowiekiem jest Bóg- bochater będący ...

Język polski

Opis Obrazu "Stworzenie Adama'

Obraz "Stworzenie Adama' namalował słynny malarz Michał Anioł Buanarroti. Dzieło to jest najsłynniejszym fragmentem wielkiego malowidła w Kaplicy Sykstyńskiej.

Na pierwszym planie widać Boga, ukazanego jako siwy starzec. Ma na sobi...

Język polski

William Blake - "Stworzenie Świata" - opis obrazu.

Obraz pt. „Stworzenie Świata” powstał w 1794. z ręki wspaniałego artysty, działającego w epoce romantyzmu – Williama Blake’a (1757-1827). Dzieło wykonano akwarelami.

Uwagę widza przyciąga znajdująca się w centralnej czę�...