Problemy współczesnych rodzin.

Przyczynami problemów współczesnych rodzin, jest m. in. pogorszenie położenia ekonomicznego, czyli bezrobocie, niskie płace, wzrost kosztów utrzymania i kształcenia. Czynniki te negatywnie wpływają na rodzinę i jej rozwój, ponieważ zdobywanie środkow utrzymania rodziny jest bardzo czasochłonne, przez co rodzice zaniedbują swoje obowiązki. Kolejną i częsta przyczyną rozpadu rodziny jest nasilenie zjawisk patologicznych. M. in. alkoholizm. Alkohol niszczy wszystkie obszary życia człowieka. Często z alkoholizmem wiąże się przemoc w domu. Problem stanowią również konflikty pokoleniowe między dziećmi, a rodzicami. Mają one źródło w systemach wartości i autorytetach, czego rezultatem mogą być ucieczki do sekt, uczestnictwo w subkulturach i uzależnienie. Uzależnienie od narkotyków jest spowodowane używaniem środków odurzających, które negatywnie wpływają na układ nerwowy człowieka. Zagrożeniem dla rodziny może być także molestowanie seksualne dziecka. Jako kolejny problem współczesnej rodziny można uznać liczne rozwody, które powstają w wyniku spięć rodziców, co odbija się bardzo często na dziecku.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przyczyny rozpadu współczesnych rodzin w odwołaniu do "Nie-Boskiej komedii".

Odwołując się do "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego, rozważ przyczyny rozpadu rodizn we współczesnym świecie

W dzisiejszych czasach wraz z rozwojem cywilizacji powstają coraz to nowe problemy. Pojawiają się one...

Wiedza o społeczeństwie

Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Rodzina to najstarsza i najpowszechniejsza forma życia społecznego. Grupa ta złożona jest z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim. Rodzina stanowi podstawę istnienia społeczeńst...

Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

Już w XIX wieku pod wpływem przeobrażeń związanych z rewolucją przemysłową i postępem naukowo-technicznym zwrócono uwagę na problemy globalne, a wiec w mniejszym lub większym stopniu dotyczące c...

Wiedza o społeczeństwie

Współczesne problemy Polski i świata

Ludzkość od zawsze boryka się z różnymi problemami. Mogą to być problemy, które dotyczą poszczególnych krajów, czy nawet regionów, a mogą być ogólnoświatowe. Oto pięć subiektywnie przeze mnie wybranych współczesnych problemów ś...

Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnej polskiej rodziny i sposoby ich zapobiegania.

Rodzina to najstarsza forma życia społecznego. Współczesna polska rodzina napotyka na swojej drodze wiele problemów, z którymi nie zawsze potrafi sobie poradzić. W swojej pracy przedstawię najważniejsze z nich oraz zaproponuję sposoby ich ...