Charakterystyka Papkina z "Zemsty" A. Fredry.

"Zemsta" to dramat napisany przez Aleksandra Fredro. Książka ma w sobie wiele barwnych postaci, ale moją największą sympatię wzbudził Papkin, którego scharakteryzuję.

Nazwisko Papkin zostało zaczerpnięte od wyrazu "papka", oznaczającego człowieka łatwo przekupnego. W "Zemście" właśnie taki był; nie trzeba było się trudzić, by przeszedł na inną stronę. Posiadał bowiem brak stanowczości, był urodzonym tchórzem i kłamcą. Nawet jedząc resztki z pańskiego stołu nie potrafił się sprzeciwić, by było inaczej.

Stronił od wszelkiej walki. Jego (jedyną) zaletą było wysławianie się. Wprost uwielbiał mówić, dobierając najróżniejsze słowa. Często opowiadał o swoich wymyślonych przygodach, w których był zawsze wielkim bohaterem. Mówiąc o tym, przestawał myśleć o nudnej rzeczywistości, w której był po prostu chciwym, kłamliwym sługą.

Papkin wzbudził we mnie zainteresowanie i sympatię mimo licznych wad i ...głupoty. Moim zdaniem jest najciekawszą i najzabawniejszą postacią w "Zemście".

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Papkina z ,,Zemsty' Aleksandra Fredry jako bohatera który mnie najbardziej śmieszy.

Charakterystyka Papkina z ,,Zemsty' Aleksandra Fredry jako bohatera który mnie najbardziej śmieszy....

Język polski

"Jam lew północy"- charakterystyka Papkina z "Zemsty" Fredry.

"Jam lew północy"- charakterystyka Papkina z "Zemsty" Fredry....

Język polski

Charakterystyka Papkina.


Moim zdaniem najzabawniejszą postacią Zemsty A.Fredry jest Józef Papkin. Dzięki niemu utwór staje się o wiele ciekawszy. Papkin jest zlachcicem i posłem Cześnika. Wykonuje jego polecenia (najprawdopodobniej jest mu winny pieniądze).

Język polski

Charakterystyka Papkina.

Papkin jest najbardziej komiczną postacią ?Zemsty? Aleksandra Fredry.
Bohater utworu jest sługą Cześnika. Wyświadczanie przysług stało się jego sposobem na życie, przykładem tego jest swatanie Raptusiewicza z Podstoliną lub poselstwo...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika Raptusiewicze i Rejenta Milczka na podst. "Zemsty" A. Fredry

Głównymi bohaterami Komedii A. Fredry pt. "Zemsta" są Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. Cały czas toczy się między nimi spór o mur graniczny, który dzieli ich zamki. Szlachcice różnią się głównie charakterem, zachowaniem i stanow...