Najważniejsze daty II wojny światowej

1939
1 IX – agresja Niemiec na Polskę
9 – 20 IX – bitwa nad Bzurą
17 IX – agresja ZSRR na Polskę
30 IX – atak ZSRR na Finlandię
(zima wojna radziecko – fińska)
2 – 5 X – bitwa pod Kockiem

1940
listopad ’39 – marzec ’40 – wojna zimowa
9 IV – atak Niemiec na Danię i Norwegię
10 V – atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg
12 V – inwazja na Francję
8 VIII – 31 X – bitwa o Anglię
38 X – atak na Grecję
(IX) jesień – wojna w Afryce

1941
początek bitwy o Atlantyk
22 VI - atak Niemiec na ZSRR
7 XII – atak Japonii na Pearl Harbor

1942
wojna na Pacyfiku
VII 1942 - II 1943 walki pod Stalingradem
4 – 8 V – bitwa na Morzu Koralowym
3 – 5 VI – bitwa o Midway
wiosna – armia niemiecka zdobywa Zagłębie Donieckie
19 X – 3 XI – bitwa pod El Alamein

1943
ofensywa aliantów nad Pacyfikiem
14 IX - 2 II – bitwa o Stalingrad
5 VII – 23 VIII – bitwa pod Kurskiem
10 VII – aliancki desant na Sycylię
12 – 13 X – bitwa pod Lenino
powstanie w getcie warszawskim

1944
(I) – ofensywa zimowa Armii Czerwonej
11 – 18 V - bitwa o Monte Casino
4 VI – wojska alianckie wkraczają do Rzymu (przerwanie linii Gustawa)
6 VI – wojska alianckie tworzą drugi front w Normandii
operacja „Market Garden” i bitwa pod Arnhem
niemiecka kontrofensywa w Ardenach
1 VIII – 2X – powstanie warszawskie
X ’44 – VII ’45 – walki na Filipinach
bitwa w zatoce Leyte

1945
amerykański desant na Okinawę
6 i 8 VII – zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
włączenie się ZSRR do wojny na Dalekim Wschodzie
(III) - przekroczenie Renu przez wojska alianckie
12 I – A.Cz. przekroczyła Wisłę i opanowała pozostałe ziemie polskie
17 I – A.Cz. wkroczyła do Warszawy

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Najważniejsze daty II wojny światowej

1.09.1939 – Wybuch II wojny światowej
17.09.1939 - Atak Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) na Polskę
22.06.1940 - Kapitulacja Francji
22.06.1941 - Atak Niemiec na ZSRR
7.12.1941 - Atak Japonii na Stany Zjednoc...

Historia

Najważniejsze daty I wojny światowej.

15. 03. 1917 – Abdykacja cara Mikołaja II

7. 11.1917 – rewolucja październikowa w Rosji

18.03.1921 – Traktat ryski

15.08.1920 – bitwa o Warszawę „Cud nad Wisłą”

28.06.1914 – zabójstwo arcyksię...

Język angielski

Siemka. Daję dużo punktów więc chciałabym żeby każdy z tych podpunktów był dosyć rozwinięty mają się tam znaleźć ważne pojęcia, daty i postacie. Przypominam to na sprawdzian. 1. Przedstaw najważniejsze przyczyny I wojny światowej.  2. Scharakteryzuj dział

Siemka. Daję dużo punktów więc chciałabym żeby każdy z tych podpunktów był dosyć rozwinięty mają się tam znaleźć ważne pojęcia, daty i postacie. Przypominam to na sprawdzian. 1. Przedstaw najważniejsze przyczyny I wojny światowe...

Język angielski

Najważniejsze wydarzenia ; daty z II Wojny Światowej [ Chodzi o Polskę , ZSRR i III Rzeszę ] . Taką powtórkę przed sprawdzianem . PROSZĘ O JAK NAJWIĘCEJ INFORMACJI . ZA POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ DAJĘ NAJ :)

Najważniejsze wydarzenia ; daty z II Wojny Światowej [ Chodzi o Polskę , ZSRR i III Rzeszę ] . Taką powtórkę przed sprawdzianem . PROSZĘ O JAK NAJWIĘCEJ INFORMACJI . ZA POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ DAJĘ NAJ :)...

Język angielski

Wymień najważniejsze przyczyny wybuchu I wojny światowej Napisz co działo się z Polakami w czasie I wojny światowej, Wymień jakie polskie formacje militarne walczyły u boku Trójporozumienia i Trójprzymierza Czego dotyczyła konferencja w Paryżu- pod

Wymień najważniejsze przyczyny wybuchu I wojny światowej Napisz co działo się z Polakami w czasie I wojny światowej, Wymień jakie polskie formacje militarne walczyły u boku Trójporozumienia i Trójprzymierza Czego dotyczyła konferen...