Najważniejsze daty I wojny światowej.

15. 03. 1917 – Abdykacja cara Mikołaja II

7. 11.1917 – rewolucja październikowa w Rosji

18.03.1921 – Traktat ryski

15.08.1920 – bitwa o Warszawę „Cud nad Wisłą”

28.06.1914 – zabójstwo arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda

2.12.1916 – odezwa cara Mikołaja na akt 5 listopada

11.11.1918 – zawieszenie broni kończące I wojnę światową podpisane w Compiegne w wagonie kolejowym pod Paryżem

3.03.1918 – pokój Rosji zawarty z państwami centralnymi w Brześciu nad Bugiem

28.06.1919 – podpisanie pokoju z Niemcami na konferencji pokojowej w wersalu (podpisanie traktatu wersalskiego)

5.11.1916 – akt 5 listopada wydany przez cesarza Niemiec Wilhelma II i cesarza Austro – Węgier Franciszka Józefa II

28.07.1914 – wybuch wojny; Austro – Węgry wypowiedziały wojnę Serbom.

II-XII.1916 - bitwa pod Verdun.

X 1912 – V 1913 – I wojna bałkańska

VI – VIII – II wojna bałkańska

1904 – porozumienie brytyjsko – francuskie

1907 – porozumienie rosyjsko brytyjskie.

1917 – do wojny przystepują Stany Zjednoczone

1914 – Rosjanie wkroczyli na Mazury i do Galicji.

1915 – opanowanie Królestwa Polskiego przez państwa centralne

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Najważniejsze daty II wojny światowej

1.09.1939 – Wybuch II wojny światowej
17.09.1939 - Atak Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) na Polskę
22.06.1940 - Kapitulacja Francji
22.06.1941 - Atak Niemiec na ZSRR
7.12.1941 - Atak Japonii na Stany Zjednoc...

Historia

Najważniejsze daty II wojny światowej

1939
1 IX – agresja Niemiec na Polskę
9 – 20 IX – bitwa nad Bzurą
17 IX – agresja ZSRR na Polskę
30 IX – atak ZSRR na Finlandię
(zima wojna radziecko – fińska)
2 – 5 X – bitwa pod Kockiem

Język angielski

Siemka. Daję dużo punktów więc chciałabym żeby każdy z tych podpunktów był dosyć rozwinięty mają się tam znaleźć ważne pojęcia, daty i postacie. Przypominam to na sprawdzian. 1. Przedstaw najważniejsze przyczyny I wojny światowej.  2. Scharakteryzuj dział

Siemka. Daję dużo punktów więc chciałabym żeby każdy z tych podpunktów był dosyć rozwinięty mają się tam znaleźć ważne pojęcia, daty i postacie. Przypominam to na sprawdzian. 1. Przedstaw najważniejsze przyczyny I wojny światowe...

Język angielski

Najważniejsze wydarzenia ; daty z II Wojny Światowej [ Chodzi o Polskę , ZSRR i III Rzeszę ] . Taką powtórkę przed sprawdzianem . PROSZĘ O JAK NAJWIĘCEJ INFORMACJI . ZA POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ DAJĘ NAJ :)

Najważniejsze wydarzenia ; daty z II Wojny Światowej [ Chodzi o Polskę , ZSRR i III Rzeszę ] . Taką powtórkę przed sprawdzianem . PROSZĘ O JAK NAJWIĘCEJ INFORMACJI . ZA POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ DAJĘ NAJ :)...

Język angielski

Wymień najważniejsze przyczyny wybuchu I wojny światowej Napisz co działo się z Polakami w czasie I wojny światowej, Wymień jakie polskie formacje militarne walczyły u boku Trójporozumienia i Trójprzymierza Czego dotyczyła konferencja w Paryżu- pod

Wymień najważniejsze przyczyny wybuchu I wojny światowej Napisz co działo się z Polakami w czasie I wojny światowej, Wymień jakie polskie formacje militarne walczyły u boku Trójporozumienia i Trójprzymierza Czego dotyczyła konferen...