czy jest 7 sakramentów spowiedzi czy tylko 7 sakramentów świętych

czy jest 7 sakramentów spowiedzi czy tylko 7 sakramentów świętych
Odpowiedź
Konto usunięte

7 sakramentów świętych lub 5 warunków dobrej spowiedzi

veryme

Jest 7 Sakramentów świętych są to: Siedem sakramentów świętych 1. Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Najświętszy Sakrament. 4. Pokuta. 5. Namaszczenie chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo. I Pięć warunków sakramentu pokuty: Rachunek sumienia. Żal za grzechy. Mocne postanowienie poprawy. Spowiedź szczera. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Eucharystia - czym jest i co oznacza dla mnie

Eucharystia jest jednym z najważniejszych sakramentów świętych. W liturgii chrześcijańskiej jest formą lub składnikiem uczty sakralnej. Oznacza Mszę lub też komunię. Obrzęd wywodzi się z liturgii żydowskiej, a nazwa pochodzi od czynno...

Religia

Doktryny chrześcijaństwa

Doktryny chrześcijaństwa
W teologii i historii chrześcijaństwa dogmat oznacza podstawową i powszechnie obowiązującą prawdę wiary. Mimo, że dogmaty formowane są przez ludzi np. na soborach, mają za sobą autorytet samego Boga.
Chr...

Socjologia

Przyczyny nietrwałości małżeństw

Rozdział I Małżeństwo.
Wstęp 4
1.1 Problematyka badawcza. 6
1.2 Metody i techniki badawcze. 7
1.3 Organizacja i przebieg badań. 9
1.4 Definicja małżeństwa.
Warunki poprawnego funkcjonowania małżeństwa. 10

Religia

Pytania i opowiedzi do sakramentu bierzmowania

1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania.
Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni na modlitwie w wieczerniku.

Język polski

Renesans - opracowanie epoki.

1. Filozofia humanizmu renesansowego, idea reformacji.

Reformacja - to prąd myślowy renesansu, mający na celu reformę Kościoła katolickiego, jego praktyk i doktryn. Za jej przyczynę (bezpośrednią) uważa się wystąpienie Marcina L...