Porównanie mitozy z mejozą

Rodzaj komórek:
- mitoza: somatyczne
- mejoza: gamety i zarodniki

Ilość cykli podziałowych:
- mitoza: jeden
- mejoza: dwa

Ilość komórek potomnych:
- mitoza: dwie
- mejoza: cztery

Długość profazy:
- mitoza: krótka
- mejoza: długa (inaczej wieloetapowa)

Występowanie crossing- over:
- mitoza: nie występuje
- mejoza: występuje i polega na wymianie kawałkiem nici DNA między chromatydami siostrzanymi (inaczej tetrady)

Przebieg metafazy i metafazy I:
- mitoza: w metafazie chromosomy układają się w jednej płaszczyżnie
- mejoza: w metafazie I biwalenty (pary chromosomów homologicznych) układają się w jednej płaszczyźnie, włókienka wrzeciona podziałowego łączą się z centromerami

Przebieg anafazy i anafazy I:
- mitoza: następuje podział centromerów (centromery pękają), włókienka wrzeciona podziałowego skręcają się i chromatydy siostrzane wędrują do przeciwległych biegunów komórki (jako chromosomy potomne)
- mejoza: w anafazie I następuje skręcanie się nici wrzeciona podziałowego co powoduje rozejście się chromosmów homologicznych do biegunów komórki; NIE PĘKAJĄ CENTROMERY!!! (rozejście się chromatyd siostrzanych następuje w anafazie II)

Rola:
- mitoza: służy namnażaniu komórek, co prowadzi do rozrodu organizmu, regeneracji, umożliwia też rozmnażanie wegetatywne organizmów
- mejoza: redukuje liczbę chromosomów w gametach lub zarodnikach co zapewnia stałość liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Porównanie mitozy z mejozą. I jakbyście jeszcze mogli odpowiedzieć: przyczyny mutacji. Dam naj!

Porównanie mitozy z mejozą. I jakbyście jeszcze mogli odpowiedzieć: przyczyny mutacji. Dam naj!...

Biologia

Mitoza i mejoza-porównanie

PODZIAŁ KOMÓRKI

Bardzo istotną właściwością żywej komórki jest jej zdolność dzielenia się, w konsekwencji czego powstają powstają komórki potomne, zupełnie podobne do komórki macierzystej, tylko początkowo od niej mniejsze...

Biologia

Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej

Wszystkie organizmy żywe – ludzie, zwierzęta, rośliny itp. zbudowane są z komórek. Te najmniejsze części składowe żywej materii są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg wszystkich procesów niezbędnych do podtrzymania życia.

Biologia

Wybrane zagadnienia z Botanikii i Zoologii

BOTANIKA

1) WYBRANE DZIEDZINY NAUK BIOLOGICZNYCH I ICH ZWIĄZEK Z INNYMI DYSCYPLINAMI PRZYRODNICZYMI.
-BIOLOGIA- jest nauką o żywych organizmach, ich pochodzeniu, rozwoju, funkcjach życiowych i współzależności z innymi organizmam...