Członkowie dynastii Piastów i najważniejsze wydarzenia z ich panowania

Mieszko I

Panowanie ok.960 - 992


- 964 - straty terytorialne w walkach z Wieletami
- 965 - przyjazd z Czech księżniczki Dobrawy
- 966 - chrzest Mieszka (najprawdopodobniej w Ostrowie Lednickim)
- 967 - Mieszko uznaje się trybutariuszem cesarza Niemiec
- 972 - zwycięska bitwa pod Cedynią (Bolesław zakładnikiem pokoju)
- 977 - śmierć Dobrawy i pogorszenie stosunków z Czechami
- 979 - małżeństwo Mieszka I z Niemką Odą
- 981 - utrata Grodów Czerwieńskich na rzecz Rusi Kijowskiej
- 990 - wyrwanie Śląska i Małopolski spod zależności czeskiej
- 990 - Dagome Iudex (pierwszy znany dokument, opis granic państwa)

Bolesław Chrobry

992 - 1052 (koronacja 1025)


- 992 - wywalczenie władzy, wypędzenie Ody
- 997 - przyjazd do Gniezna biskupa Pragi Wojciecha
- 1000 - zjazd w Gnieźnie (utworzenie biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu, arcybiskupstwo w Gnieźnie, wymiana darów)
- 1000 - w Poznaniu wybito pierwszą monetę z nazwa Polonia
- 1002 - śmierć Ottona III
- 1002 - 1018 - wojny polsko - niemieckie
- 1018 - pokój w Budziszynie (Polska zatrzymuje Milsko i Łużyce)
- 1018 - wyprawa na Ruś, odzyskanie Grodów Czerwieńskich

Mieszko II Lambert

1025 - 1034 (koronacja 1025)


- 1031 - jednoczesny najazd na Polskę Niemiec i Rusi (utrata na rzecz Niemiec Milska i Łużyc, a na rzecz Rusi Grodów Czerwieńskich), ucieczka Mieszka do Czech gdzie został uwięziony i pohańbiony
- 1031 - władzę w Polsce przejmuje przyrodni brat Bezprym
- 1031 - żona Mieszka II Rycheza wywozi do Niemiec polskie insygnia koronacyjne
- 1032 - zamordowanie Bezpryma
- 1032 - powrót do władzy Mieszka II, ale zrzeknięcie się tytułu królewskiego
- 1034 - ponowne zjednoczenie Polski

Kazimierz Odnowiciel


1034 - 1058
- 1034 - w obawie przed rosnącym znaczeniem Czech, Niemcy zezwalają na odnowę (odbudowę) Polski
- 1038 - najazd czeski Brzetysława, zniszczenie Gniezna, wywiezienie do Czech relikwii św. Wojciecha
- 1039 - przeniesienie stolicy do Krakowa
- 1050 - powrót Śląska do Polski

Bolesław Śmiały

1058 - 1079 (koronacja 1076)


- 1064 - odbudowa katedry w Gnieźnie
- 1079 - konflikt i zamordowanie biskupa krakowskiego Stanisława, bunt przeciw królowi, ucieczka władcy na Węgry
- 1081 - śmierć króla w tajemniczych okolicznościach na Węgrzech

Władysław Herman


1079 - 1102
- 1079 - objęcie władzy po ucieczce Bolesłąwa
- 1101 - podział państwa między synów Zbigniewa i Bolesława

Bolesław Krzywousty


1102 - 1138
- 1107 - wypędzenie z Polski Zbigniewa
- 1109 - najazd niemiecki, próba osadzenia na tronie Zbigniewa
- 1112 - powrót do Polski Zbigniewa, Bolesław więzi go i oślepia, w wyniku czego Zbigniew zmarł
- 1112 - 1116 - Gall Anonim pisze Kronikę Polską
- 1119 - przyłączenie Pomorza Gdańskiego, uzależnienie Pomorza Zachodniego
- 1138 - testament Bolesława Krzywoustego

Rozbicie dzielnicowe 1138 - 1290


- Władysław Wygnaniec
- Bolesław Kędzerzawy
- Mieszko Stary
- Kazimierz Sprawiedliwy
- Leszek Biały
- Władysław Laskonogi
- Henryk Brodaty
- Bolesław Wstydliwy
- Leszek Czarny

Przemysł II

1290 - 1296 (koronacja 1295)


- 1279 - Przemysł sięgnął po dzielnicę poznańską i kaliską
- 1295 - koronacja w Gnieźnie
- 1296 - zabójstwo polskiego króla
{panowanie Wacława II Czeskiego}

Władysław Łokietek

1305 - 1333 (koronacja 1320)


- 1300 - Łokietek ucieka na Węgry
- 1304 - powrót księcia do Polski i podporządkowanie kolejnych ziem
- 1308 - zajęcie Gdańska przez Krzyżaków
- 1331 - bitwa z zakonem pod Płowcami

Kazimierz Wielki

1333 - 1370 (koronacja 1333)


- 1335 - rezygnacja Czech z pretensji do korony polskiej
- 1339 - układ z królem Węgier, w przypadku bezpotomnej śmierci Kazimierza, unia personalna
- 1339 - wcielenie do Polski Rusi Halickiej
- 1343 - układ w Kaliszu, Kazimierz rezygnuje z Pomorza na rzecz Kujaw
- 1364 - ufundowanie Akademii Krakowskiej, uczta u Wierzynka

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Idee renesansu na dworze Jagiellonów

Na dwór Jagiellonów pierwsze idee renesansu przeniknęły pod koniec XV wieku. Już w 1470 r. osiedlił się w Krakowie włoski humanista Kallimach (Filippo Buonacorsi), który przebywał na królewskim dworze jako nauczyciel syna Kazimierza Jagie...