Podróżować jest warto

Nie sposób nie zgodzić się z poglądem, iż warto podróżować. Jest to interesująca i często wybierana forma spędzania wolnego czasu. Podróżować można w rzeczywistości, zwiedzając ciekawe kraje i miejsca lub w wyobraźni, czytając książki czy też zwyczajnie marząc. W każdym z tych przypadków podróż jest bogatym źródłem wiedzy i dostarcza nam, zwykłym, szarym ludziom wielu nowych i wspaniałych przeżyć.
Przede wszystkim podróżuje się dla przyjemności. Wycieczki do innych miast lub krajów związane są z wypoczynkiem. Najczęściej przemieszczamy się po świecie w okresie wakacji lub ferii. Takie wyprawy niosą ze sobą czas radości, pozytywnych przeżyć, beztroski, wolności i słońca.
Po drugie podróżowanie kształci. Wyjeżdża się daleko, aby poznać coś nowego, zobaczyć jak żyją inni ludzie lub przywieźć do własnego kraju ciekawe pomysły np. na remont mieszkania. Wiele można się nauczyć o kulturze różnych krajów, a także poznać obce tradycje. Poznanie nowego miejsca, jego ciekawszych kątów i zabytków, przyda się z pewnością na lekcji geografii.
Poza tym podróżowanie uczy samodzielności i umiejętności przetrwania w innych niż znane nam warunki. Będąc poza domem trafiamy na nieznanych nam ludzi, czasami mówiących w obcym języku. Przykładem podróżowania, które wiąże się z koniecznością przetrwania jest „Robinson Cruzoe”. Bohater organizuje sobie życie od nowa na bezludnej wyspie. Wykorzystuje znane mu umiejętności, a także poznaje nieznane wcześniej możliwości i staje się wynalazcą.
Czasami wyruszenie w podróż to najpiękniejszy sposób uniknięcia nieszczęść. Taka ucieczka jest ratunkiem, buduje lepszy świat. Przede wszystkim wyjątkowe jest podróżowanie w myślach, dzięki książkom, filmom czy mapom w atlasie świata. Przykładem może być Bastian, bohater powieści „Niekończąca się historia”, który po śmierci matki nie może znaleźć wspólnego języka z ojcem. Dzięki książce odkrywa piękny świat, przeżywa przygody i uczy się życia.
Podróżowanie daje natchnienie. Często przeradza się ono w pasję, staje się hobby jak fotografowanie, filmowanie czy pisanie. Ludzie podróżujący przekazują swoją wiedzę dzięki umiejętności obserwacji np. czytelnikom, jak w przypadku „Pana Tadeusza”. Mickiewicz opisuje piękno oglądanych niegdyś krajobrazów.
Niewątpliwie podróżowanie i obcowanie z przyrodą uzdrawia psychicznie, poprawia kontakty z innymi ludźmi. Dzięki naturze zbliżamy się do naszej rodziny i przeżywamy z nią wspaniałe chwile, które potem pamięta się latami.
Przebywanie w otoczeniu przyrody np. dzikim lub nieznanym odkrywa prawdę o ludziach. O tym, kim są dla siebie, jakie są ich prawdziwe kontakty. Jako przykład można uznać mit o założycielach Rzymu. Mimo, że byli braćmi w obliczu konfliktu nie umieli sobie poradzić i Romulus zabił Remusa.

Z przytoczonych argumentów wynika, iż podróżowanie jest wyjątkowe i różnie wpływa na ludzi. Podczas wycieczek można napotkać przeszkody, ale i odnaleźć siebie lub odkryć coś niezwykłego. W dzisiejszych czasach dużo podróżujemy, ponieważ stało się to łatwiejsze niż w przeszłości, a przede wszystkim tańsze.. Przemieszczanie się ułatwiają ludziom wynalazki jak samolot, samochód, pociąg czy paszport.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podróżować jest warto

Nie sposób nie zgodzić się z poglądem, iż warto podróżować. Jest to interesująca i często wybierana forma spędzania wolnego czasu. Podróżować można w rzeczywistości, zwiedzając ciekawe kraje i miejsca lub w wyobraźni, czytając ksi...

Język polski

Czy warto podróżować?

Czy warto podróżować?

Ludzie ciągle podróżują, po kraju, po kontynencie i po całym świecie. Ale zadajemy sobie to pytanie: Czy warto? Czy warto tracić tak cenny czas na podróże? Czy są one potrzebne? Za pomocą poniższych arg...

Język polski

Czy warto podróżować.

Czy, warto podróżować? Jest to interesująca i często wybierana forma spędzania wolnego czasu. Podróżować można w rzeczywistości, zwiedzając ciekawe kraje i miejsca lub w wyobraźni, czytając książki czy też zwyczajnie marząc. W moje...

Język polski

„Warto podróżować po Europie”

Tematem moich rozważań jest podróżowanie po Europie, kontynencie znanym zarówno z lekcji historii, geografii jak i plastyki czy języka polskiego. Ten subkontynent jest zbiorowiskiem różnych kultur, które kształtowały się w różnym czasi...

Język polski

napisz czy twoim zdaniem warto jest podróżować po świecie

napisz czy twoim zdaniem warto jest podróżować po świecie...

Język polski

Czy według Ciebie warto jest podróżować? Osiem zdań . plis daje naj...

Czy według Ciebie warto jest podróżować? Osiem zdań . plis daje naj......