Budowa kończyn.

Kończyna górna:
- obojczyk
- łopatka
- kość ramienna
- kość promieniowa
- kość łokciowa
- kość nadgarstka
- kość śródręcza
- paliczki

Szkielet kończyny górnej składa się z 32 kości. Aż 27 z nich wchodzi w skład ręki.

Kończyna dolna:
- kość udowa
- rzepka
- kość piszczelowa
- kość strzałkowa
- kości stępu
- kości śródstopia
- paliczki

Szkielet kończyny dolnej zbudowany jest z 31 kości.

Obręcz barkowa:
- obojczyk
- łopatka

Obręcz miedniczna:
- kość krzyżowa.
- kość miedniczna.

Dodaj swoją odpowiedź
Anatomia

Mieśnie , budowa czaski , system nerwowy, budowa kręgosłupa

Funkcje kręgosłupa : narząd podpory iała ,ochrona rdzenia kręgowego ,narząd ruchu biernego ,powoduje łagodzenie skurczów , chroni narządy wewnętrzne czaszki .
MIĘŚNIE BRZUCHA ,TOPOGRAFIA I FUNKCJE – Mięśnień skośny zewnętrzny ...

Biologia

Układ krążenia - budowa, czynność, choroby, leczenie, krążenie a inne układy.

Układ krążenia

Zadaniem układu krążenia (dokładniej: układu krążenia krwi, tj. układu krwionośnego) jest transportowanie krwi - płynu zawierającego niezbędne dla organizmu składniki odżywcze (głównie glukozę, aminokwasy ...

Biologia

Analiza zależności miedzy budowa ciała a trybem życia i środowiskiem życia ptaków.

Ptaki są jedna z najbogatszych w gatunki gromadą kręgowców (zliczamy do nich około 8600 gatunków). Ponadto są najmłodszymi ewolucyjnie kręgowcami i od początku istnienia doszło do niezwykłego ich rozkwitu. Stało się tak dzięki możliw...

Biologia

Szkielet człowieka - budowa kości - stawy

Dzięki szkieletowi człowiek może utrzymać się w pozycji wyprostowanej. Szkielet ludzki jest zbudowany z 206 kości, które dzielimy na dwie grupy :
Szkielet Osiowy i szkielet kończynowy.

Szkielet osiowy stanowi:

Czaszk...

Biologia

Budowa szkieletu.

Funkcje szkieletu:
-dźwiganie ciężaru całego ciała
-nadawanie organizmowi wielkości i kształtu
-ochrona niektórych narządów przed urazami
-wytwarzanie komórek krwi
-gromadzenie substancji mineralnych

Aparat ru...

Biologia

Budowa fizyczna kości

BUDOWA FIZYCZNA KOŚCI
Okostna- włóknista błona ochraniająca kość od
zewnątrz- jest silnie unaczyniona (odżywia kość)
i unerwiona. Znajdują się w niej tzw. komórki
kościotwórcze, od których zaczyna się
wytwar...