Budowa kończyn.

Kończyna górna:
- obojczyk
- łopatka
- kość ramienna
- kość promieniowa
- kość łokciowa
- kość nadgarstka
- kość śródręcza
- paliczki

Szkielet kończyny górnej składa się z 32 kości. Aż 27 z nich wchodzi w skład ręki.

Kończyna dolna:
- kość udowa
- rzepka
- kość piszczelowa
- kość strzałkowa
- kości stępu
- kości śródstopia
- paliczki

Szkielet kończyny dolnej zbudowany jest z 31 kości.

Obręcz barkowa:
- obojczyk
- łopatka

Obręcz miedniczna:
- kość krzyżowa.
- kość miedniczna.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

sikorka bogata: budowa dzioba, środowisko życia, budowa kończyn, rodzaj pokarmu. Pliska potrzebne

sikorka bogata: budowa dzioba, środowisko życia, budowa kończyn, rodzaj pokarmu. Pliska potrzebne...

Biologia

Ruchomość głowy, budowa kończyn, skóra, budowa serca, ilość obiegów krwii, narząd oddechowy. Opisz powyższe cechy charakterystyczne dla ryby płaza i gada.

Ruchomość głowy, budowa kończyn, skóra, budowa serca, ilość obiegów krwii, narząd oddechowy. Opisz powyższe cechy charakterystyczne dla ryby płaza i gada....

Biologia

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem:   Zarówno budowa kończyn, jak i pobieranie różnego pokarmu świadczą o różnorodności ssaków i ich wszechstronnym przystosowaniu do środowiska życia.   Odpowiedz TAK lub NIE. Uzasadnij odpowiedź.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem:   Zarówno budowa kończyn, jak i pobieranie różnego pokarmu świadczą o różnorodności ssaków i ich wszechstronnym przystosowaniu do środowiska życia.   Odpowiedz TAK lub NIE. Uzasadnij odpowiedź....

Biologia

Wyjaśnij jaki związek ma budowa kończyn i dziobów ptaków ze środowiskiem życia.

Wyjaśnij jaki związek ma budowa kończyn i dziobów ptaków ze środowiskiem życia....

Biologia

Trzeba wpisać plusy lub minusy ( albo słowo ) do poszczególnych zwierząt : ruchomość głowy, cechy kręgosłupa , klatka piersiowa, budowa kończyn Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki

Trzeba wpisać plusy lub minusy ( albo słowo ) do poszczególnych zwierząt : ruchomość głowy, cechy kręgosłupa , klatka piersiowa, budowa kończyn Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki...

Anatomia

Mieśnie , budowa czaski , system nerwowy, budowa kręgosłupa

Funkcje kręgosłupa : narząd podpory iała ,ochrona rdzenia kręgowego ,narząd ruchu biernego ,powoduje łagodzenie skurczów , chroni narządy wewnętrzne czaszki .
MIĘŚNIE BRZUCHA ,TOPOGRAFIA I FUNKCJE – Mięśnień skośny zewnętrzny ...