Tryby uruchamiania komputera w systemach Windows ™

Tabela przedstawia wszystkie możliwe tryby uruchamiania systemów Windows (tj: 9x, 2k, XP, NT) Szerzej opisze jedynie tryb awaryjny oraz wiersz poleceń i konsole odzyskiwania poneiważ jest to podstawowy tryb diagnostyczny
Tryb awaryjny Powoduje załadowanie minimalnej ilości sterowników i usług systemowych potrzebnej do uruchomienia systemu. Programy określone w grupie Startup nie zostają uruchomione.
Tryb awaryjny z siecią Podobny do standardowego trybu awaryjnego, ale obejmuje także usługi i sterowniki umożliwiające pracę w sieci. W tym trybie możliwe jest zastosowanie Zasad grup, w tym zasad realizowanych przez serwer podczas logowania oraz zasad skonfigurowanych na komputerze lokalnym.
Tryb awaryjny z wierszem polecenia Podobny do standardowego trybu awaryjnego, ale zamiast Explorer.exe jako powłoka użytkownika zostaje załadowany interpreter poleceń.
Włącz rejestrację rozruchu Podczas normalnego procesu uruchamiania, w którym zapisywane są nazwy i status wszystkich załadowanych do pamięci sterowników, tworzy plik dziennika o nazwie Ntbtlog.txt w folderze %SystemRoot%.
Włącz tryb VGA W przypadku uszkodzenia lub niekompatybilności zainstalowanego sterownika wideo, powoduje uruchomienie komputera w podstawowym trybie VGA.
Ostatnia znana dobra konfiguracja Przywraca ostatnią konfigurację systemu, która została pomyślnie uruchomiona.
Tryb odzyskiwania usług katalogowych Dotyczy tylko kontrolerów domen Windows 2000. Podczas uruchamiania powoduje wyświetlenie informacji o systemie, takich jak liczba procesorów, wielkość pamięci, status Service Pack oraz numer wersji.
Tryb debugowania Powoduje uruchomienie systemu Windows 2000 w trybie debugowania jądra, w którym debuger ma dostęp do jądra w celu rozwiązania problemów lub analizy systemu.
Normalny rozruch Powoduje uruchomienie systemu Windows 2000 z załadowaniem wszystkich normalnych plików i wartości rejestrowych.


Tryb awaryjny
Tryb awaryjny jest narzędziem diagnostycznym służącym do rozwiązywania problemów związanych z uruchamianiem systemu Windows 2000. W trybie awaryjnym użytkownik steruje uruchamianiem systemu Windows 2000.
Aby powtórnie uruchomić system Windows 2000 w trybie awaryjnym, należy nacisnąć klawisz F8 po pojawieniu się komunikatu "Aby zobaczyć opcje rozwiązywania problemów i zaawansowane opcje uruchamiania Windows 2000, naciśnij F8". Pojawi się menu opcji zaawansowanych, z którego można uruchomić komputer w trybie awaryjnym lub też wrócić do standardowego menu za pomocą klawisza ESC.


Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zostaje utworzony plik dziennika rozruchowego o nazwie Ntbtlog.txt. Jeśli istnieje już plik o tej nazwie, to nowe dane będą zapisywane na końcu istniejącego pliku.


Według Microsoftu tryb awaryjny należy stosować w następujących sytuacjach:
Gdy system Windows zatrzymał się i przez długi czas nie można go uruchamiać.
Gdy system funkcjonuje niewłaściwie lub jego działanie powoduje nieoczekiwane wyniki.
Gdy ekran funkcjonuje nieprawidłowo.
Gdy komputer został nagle wyłączony
Gdy potrzebne jest zbadanie często powtarzającego się błędu.
Gdy uruchomienie systemu stało się niemożliwe po instalacji nowego sterownika lub oprogramowania.


W przeciwieństwie do Windows 98, system Windows 2000 nie stosuje automatycznie trybu awaryjnego po nieudanym uruchomieniu systemu. Tryb awaryjny jest dostępny tylko z menu opcji zaawansowanych.
W trybie awaryjnym załadowane zostają tylko niezbędne usługi i sterowniki, takie jak mysz, klawiatura, CD-ROM, standardowe sterowniki urządzeń VGA, dziennik zdarzeń, Plug and Play, RPC (Remote Procedure Call) i Menedżer dysku logicznego. Nie zostają uruchomione: programy określone w folderach Startup (w tym profil użytkownika, profil Wszyscy użytkownicy oraz profil Administrator), programy zaznaczone w rejestrze jako uruchamiające się automatyczne oraz lokalne Zasady grup (które mogłyby spowodować automatyczne uruchomienie aplikacji). Oznacza to, że tryb awaryjny jest przydatny przy rozwiązywaniu problemów spowodowanych przez błędy w automatycznie uruchamianych aplikacjach, usługach systemowych i sterownikach.
W trybie awaryjnym dostępne są pliki konfiguracyjne systemu Windows 2000. Można więc dokonać zmian konfiguracji, a następnie uruchomić powtórnie system Windows 2000 Professional w trybie normalnym. Opcja Tryb awaryjny z wierszem polecenia powoduje załadowanie podstawowego sterownika wideo VGA oraz graficznego interfejsu użytkownika zawierającego wiersz polecenia. Po uruchomieniu trybu awaryjnego można wyłączyć lub usunąć usługę systemową, sterownik lub automatycznie uruchamianą aplikację, która uniemożliwiała normalne uruchomienie komputera.

Wiersz poleceń.

Obszar ekranu zajmowanego przez program pozwalający wprowadzać komendy sterujące. Oddaje użytkownikowi szerokie pole kontroli nad programem i komputerem, wymagając jednocześnie od niego dużego zasobu wiedzy.
Wiersz poleceń stanowi podstawowy element interfejsu użytkownika w systemach operacyjnych DOS oraz UNIX. W programach dysponujących interfejsem graficznym (Windows, Macintosh) zrezygnowano z tego elementu na rzecz szeregu menu z poleceniami i okien dialogowych. Dlatego wiersz poelceń w Windows 98 wywołuje się za pomocą dyskeitki startowej na której zapisane są niezbędne programy za pomocą których możemy naprawić błedy systemu – usunąć wadliwy program, wpis w rejestrze, wirusa czy przeskanować dysk i naprawić błędy których niemożńa naprawić w środowisku graficznym
Dla ssytemu Windows 2000, NT oraz XP dostępna jest także konsola odzyskiwania która spełnia podobną rolę, lecz jest bardziej przystosowana do diagnostyki komputera.

Konsola odzyskiwania (dla Win 2000,XP,NT)

Konsola odzyskiwania jest tekstowym środowiskiem interpretera poleceń, niezależnym od wiersza poleceń Windows 2000, w którym administrator systemu ma dostęp do dysku twardego komputera z systemem Windows 2000 Professional, bez względu na stosowany format plikowy, w celu wykonania podstawowych zadań diagnostycznych i konserwacyjnych. Z konsoli można skorzystać bez uruchamiania systemu Windows 2000, dlatego jest ona najbardziej przydatna w przypadku, gdy uruchomienie komputera z systemem Windows 2000 nie przebiega prawidłowo.
Konsola odzyskiwania daje ograniczony dostęp do woluminów NTFS, FAT 16 i FAT32 bez uruchamiania interfejsu graficznego. Z konsoli administratorzy mogą zarządzać plikami i folderami, uruchamiać i zatrzymywać usługi oraz naprawiać system. Ponadto można naprawić sektory startowe i MBR oraz sformatować woluminy. Użycie konsoli wymaga podania hasła administratora systemu.
Uruchamianie Konsoli odzyskiwania
Aby uruchomić konsolę, należy uruchomić komputer z płyty CD-ROM Windows 2000 lub dyskietek instalacji Windows 2000. Jeśli dyskietki są niedostępne, a uruchomienie komputera z CD-ROM jest niemożliwe, to należy utworzyć dyskietki instalacyjne za pomocą drugiego komputera z systemem Windows 2000 (patrz Pomoc Windows 2000 Professional).
W konsoli pojawi się lista dostępnych instalacji Windows 2000, z której można wybrać instalację wymagającą naprawy (naciskając odpowiednią cyfrę i klawisz ENTER). Naciśnięcie ENTER bez podania cyfry spowoduje wyjście z konsoli i powtórne uruchomienie komputera. Następnie konsola zażąda hasła lokalnego konta administracyjnego. Jeśli po trzech próbach nie zostanie podane prawidłowe hasło, konsola odmówi dostępu do dysków lokalnych i powtórnie uruchomi komputer. Jeśli rejestr jest uszkodzony albo usunięty lub Konsola odzyskiwania nie znalazła żadnych dostępnych instalacji, to uruchomi się ona w katalogu głównym woluminu uruchamiania bez żądania hasła. W tym przypadku wszystkie foldery są niedostępne, ale można wykonać ograniczoną naprawę dysku za pomocą poleceń takich jak chkdsk, fixboot i fixmbr.
Po zatwierdzeniu hasła można uzyskać dostęp do następujących lokalnych folderów:
Folder główny dowolnego woluminu.
%SystemRoot% oraz podfoldery instalacji Windows 2000, w której jest się w danej chwili zalogowanym
Foldery znajdujące się na nośnikach wymiennych, takich jak CD-ROM i dyskietki


W konsoli nie wolno kopiować plików z lokalnego dysku twardego na dyskietkę. Można natomiast kopiować pliki z dyskietki lub płyty CD-ROM na dysk twardy oraz z jednego dysku twardego na drugi. W przypadku wykrycia nieakceptowanych poleceń Konsola odzyskiwania wyświetli komunikat błędu "Odmowa dostępu".
Nie można uruchamiać żadnych programów ani poleceń, z wyjątkiem dopuszczonych poleceń Aby zamknąć konsolę i powtórnie uruchomić komputer, należy podać polecenie: „exit”. Wypisane są polecenia wspierane przez Konsolę odzyskiwania. (wymieniam je tylko ponieważ opisywanie poszczególnych mija się z celem):
Attrib, Batch ,Cd lub Chdir ,Chkdsk ,Cls ,Copy ,Del lub Delete ,Dir ,Disable ,Diskpart ,Enable ,Exit ,Expand ,Fixboot ,Fixmbr ,Format ,Help ,Listsvc ,Logon ,Map ,Md lub Mkdir ,More lub Type ,Rd lub Rmdir ,Ren lub Rename ,Set ,Systemroot
Jeśłi niewiemy co znaczy dana komenda używamy za nia parametru /? ktorysłuży do wyświetlenia pomocy dotyczącej każdego polecenia (opisu składni, ewentualnych parametrów i innych informacji).Dodaj swoją odpowiedź
Systemy i sieci

Procesor. Budowa, dzialanie, historia ukladow

Praca z grafikami w zalaczniku...

TEMAT: Procesor

Postęp w dziedzinie budowy procesorów jest tak szybki, jak w żadnej innej branży. Ma to duże znaczenie, ponieważ prędkość procesora w komputerze decyduje o jego sprawnośc...