Szkielet kończyn

Kończyna górna
Obręcz kończyny górnej (obręcz barkowa)
o Łopatka (wyrostek barkowy, kruczy)
o Obojczyk

Szkielet kończyny górnej wolnej
o Kość ramieniowa
o Kość łokciowa
o Kość promieniowa
o Kości nadgarstka ( 8 krótkich kość ustawionych w dwóch szeregach)
o Śródręcze (5 kości)
o Kości palców ręki – paliczki
o Kciuk ma 2 paliczki

Kończyna dolna
Szkielet kończyny dolnej
- Obręcz kończyny dolnej ( obręcz miednicowa) tworzą ją 3 zrośnięte kości: biodrowa, kulszowa i łonowa – tworzą razem kość miednicową.
- Kość miednicowa prawa i lewa z tyłu zrastają się kością krzyżową z przodu połączone są spojeniem łonowym – tworzą miednicę

Szkielet kończyny dolnej wolnej
o Kość udowa
o Kość piszczelowa (goleniowa)
o Kość strzałkowa
o W stawie kolanowym występuje rzepka.
o Kości stopy - 7 kości stępu (kość skokowa dolna kość piętowa), kość skokowa z kością piszczelową tworzą staw skokowy, pięć kości śródstopia, kości palców stopy paliczki
o Paluch ma 2 paliczki pozostałe palce 3 paliczki

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Szkielet.

*ryby-szkielet ryb jest zbudowany z chrząstki u spodoustych i jesiotrowatych.zaś z kości-u pozostałych grup.Składa się zawsze z czaszki,kręgosłupa i szkieletu płetw.Budowa czaszki jest różnorodna,u spodoustych jest jednolitą puszką chrz...

Biologia

Szkielet zwierząt

Rola szkieletu:

- stanowi rusztowanie ciała zwierzęcia
- daje punkty przyczepu dla mięśni
- osłania narządy wewnętrzne
- szkielet kręgowców składa się z:
a) szkielet osiowy (czaszka, kręgosłup, mostek)
b) ...

Biologia

Układ narządu ruchu - Szkielet

Szkielet:

Szkielet stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla mięśni. Pełni również następujące funkcje:
-Wzrostową
-Ochronną dla narządów
-Krwiotwórczą
-Magazynującą

Kształt kości wchodzących w ...

Biologia

Szkielet kończyn

Kończyny to element ciała, które umożliwia nam poruszanie sie, chwytanie przedmiotów, grę na instrumentach, a nawet komunikowanie się. Człowiek ma po dwie kończyny górne i dolne. Każda para kończyn łączy sie ze szkieletem osiowym za po...

Biologia

Szkielet

Szkielet stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla mięśni. Pełni również następujące funkcje:
- wzrostową
- ochronną dla narządów
- krwiotwórczą
- magazynującą

Rodzaje kości:
- kości płaskie (łopatka, k...

Biologia

Szkielet kończyn

Kończyna górna
Obręcz kończyny górnej (obręcz barkowa)
o Łopatka (wyrostek barkowy, kruczy)
o Obojczyk

Szkielet kończyny górnej wolnej
o Kość ramieniowa
o Kość łokciowa
o Kość promieniow...