Dlaczego Prometeusza można nazwać twórcą cywilizacji?

Prometeusz był jednym z tytanów ze świty Kronosa. Ulepił on człowieka z gliny pomieszanej ze łzami. Jednak, mimo że Prometeusz ulepił człowieka na kształt bogów, jego dzieło nie było tak doskonałe jak mieszkańcy Olimpu. Ludzie Prometeusza byli słabi i nieprzystosowani do twardych warunków życia na ówczesnej ziemi. Widząc tę bezbronność człowieka, dobry Prometeusz roztoczył nad swoimi dziećmi troskliwą opiekę. Wykradł dla nich ze słonecznego rydwanu ogień i nauczył ludzi posługiwania się nim, Dzielił się z ludźmi wszelką pożyteczną wiedzą o rzemiosłach, rolnictwie. Prometeusz wtajemniczył dziką ludzkość w arkana cywilizacji. Wyprowadził człowieka z jaskiń i nauczył budować domy oraz miasta. Prometeusz był opiekunem i dobrym duchem ludzkości, dlatego też nazywamy go twórcą cywilizacji.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

uzasadnij dlaczego Prometeusza można  nazwać twórcą cywilizacji?

uzasadnij dlaczego Prometeusza można  nazwać twórcą cywilizacji?...

Język polski

Proszę o odpowiedzi do teksu! 1. Mit Prometeusza od samego początku odznaczał się wielością znaczeń, od pierwszego momentu prowokował do różnorakich interpretacji. Kim bowiem był ten Bóg przez Bogów ukarany? I nawet na to – jakże podstawowe – pytanie

Proszę o odpowiedzi do teksu! 1. Mit Prometeusza od samego początku odznaczał się wielością znaczeń, od pierwszego momentu prowokował do różnorakich interpretacji. Kim bowiem był ten Bóg przez Bogów ukarany? I nawet na to – jakż...