Podanie do Liceum

Miejscowość, Data (po prawej)

Jan Kowalski
Miasto, dn. 26.05.2020 r.
27-220 Xxx
ul. xxx 13
telefon: xxx-xxx-xxx

Dyrekcja
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki
27-200 Starachowice

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu matematyczno - informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.

Moją prośbę motywuję chęcią pogłębienia wiedzy i rozwijania swoich zainteresowań oraz dobrymi wynikami w nauce na poziomie gimnazjalnym. Matematyka, informatyka czy fizyka nie sprawiają mi trudności. Z chęcią przystąpię do kontynuacji nauki języków obcych (angielskiego i niemieckiego). Z obu języków otrzymuje dobre oceny.

Pragnę nadmienić, że podczas nauki w Gimnazjum w Mircu, przez trzy lata uczęszczałem również na zajęcia sportowe, m.in. z piłki nożnej.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie złożonego przeze mnie podania.

Z wyrazami szacunku:
Krystian Niewczas

Załączniki:
- formularz aplikacyjny,
- wyniki egzaminu gimnazjalnego,
- świadectwo szkolne,
- 2 zdjęcia.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

napisz podanie do liceum

napisz podanie do liceum...

Język polski

Napisze podanie do liceum

Napisze podanie do liceum...

Język polski

Na jutro muszę napisać na ocenę podanie do liceum :)   http://www.6liceum.com.pl/images/pdf/rekrutacja/oferta.pdf   Klasa 1e mnie interesuje i jaki jest to profil ? ;>

Na jutro muszę napisać na ocenę podanie do liceum :)   http://www.6liceum.com.pl/images/pdf/rekrutacja/oferta.pdf   Klasa 1e mnie interesuje i jaki jest to profil ? ;>...

Język polski

Napiszcie mi podanie do liceum o profilu policyjnym plisssss

Napiszcie mi podanie do liceum o profilu policyjnym plisssss...

Język polski

Napisać podanie do Liceum Ogólnokształcącego o profilu dziennikarskim:) Dziękujęęę;)

Napisać podanie do Liceum Ogólnokształcącego o profilu dziennikarskim:) Dziękujęęę;)...

Informatyka

napisz podanie do liceum na pomorzu ;d

napisz podanie do liceum na pomorzu ;d...