Dzieje rodu Horeszków

W Epopei Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz” możemy poznać dzieje Magnackiej rodziny Horeszków .Na zamku w Horeszkowie mieszkał Stolnik pan zamku wraz ze swoją córką Ewą.

Zamek był miejscem spotkań okolicznej szlachty, miejscem sejmików i narad szlachciców. Gerwazy – wierny sługa Stolnika towarzyszył mu prawie w każdej sytuacji.Między innymi pomaga w obronie Zamku przed Moskalami. Jego córka Ewa zakochała się z wzajemnością w Jacku Soplicy. Początkowo Stolnik godził się na zaloty Soplicy , ponieważ był mu potrzebny, po to aby mógł dowolnie manipulować na sejmikach głosami okolicznej szlachty. Jednak Magnat nie mógł dopuścić do ślubu swojej córki z biednym szlachcicem Podaje Jackowi Czarną Polewkę ,która symbolizowała nie zaakceptowanie związku Ewy z Jackiem. Soplica uświadamia sobie ,że Stolnik nie był jego przyjacielem ,został przez niego wykorzystany aby mieć większość w Sejmikach. Wkrótce jego córka zostaje wydana za mąż za bogatego kasztelana. Jacek Soplica ,który odwiedzał okolice zamku jest świadkiem triumfalnego odpierania przez Horeszkę ataku Moskali na zamek.

Jacek wkroczył do zamku po walce, chwile później nieumyślnie zabija Stolnika. Po jego śmierci rozpoczyna się spór o zamek pomiędzy Hrabią a Sędzią. Również córka stolnika –Ewa ginie podczas zesłania na Sybir.


Praca oceniona na 5-

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dzieje Jacka Soplicy. Uzasadnić, że jest on nowym typem bohatera romantycznego

Jacek Soplica jest głównym bohaterem "Pana Tadeusza". W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty, typowym warchołwem i zabijaką. Bywał nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszkę. Jacek był potrzebny Horeszce...

Język polski

Gdziem nie był, com nie cierpiał - dzieje Jacka Soplicy.

Główną postacią utworu jest Jacek Soplica, który całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty, typowym warchołem i zabijaką. Bywał nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stol...

Język polski

Dzieje Jacka Soplicy.

Jednym z najważniejszych wątków „Pana Tadeusza” są dzieje Jacka Soplicy, który występuje pod nazwiskiem księdza Robaka. O prawdziwych i burzliwych losach tej postaci dowiadujemy się z jego spowiedzi przed śmiercią.

Cechą Jack...

Język polski

"Pan Tadeusz".

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)

Dzielo bylo pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesiecy, drukiem utwór ukazal sie w Paryzu w 1834 roku. Wedlug pierwotnego zamiaru miala to byc idylla w typie "Hermana i Doroty" Goet...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" opracowanie

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)


Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Go...