Obrona Sokratesa

Drodzy zebrani! Wysoki sądzie!
Spotkaliśmy się tutaj, aby sądzić czy Sokrates jest winny zarzucanych mu czynów, czyli wprowadzania nowych bogów i okłamywania młodych ludzi.
Według mnie oskarżony nie jest winien zarzucznych mu czynów, gdyż jest on człowiekiem mądrym i myślącym. Ponad to jego "okłamywanie" młodych ludzi sprowadzało się jedynie do rozmowypomocy w rozwiązaniu tych że błedów. Jak wszyscy zauwarzyliśmy Sokrates jest osobą dociekliwą i wierną swoim przekonaniom, więc nie można karać ludzi, za to, że chcą przedstawić innym ludziom, to co myślą. Mimo, iż jego metody przekazywania swoich wiadomości są niekonwencjonalne, to nie chce on nikogo obrazić, lecz próbuje on poniżyć się przed swoim rozmówcą i sprawić by ten sam znalazł odpowiedż na nurtujące go pytanie.
to tyle z mojej strony wyski sądzie. Mimo iż nadal uważam, że mój klient nie jest winien zarzucanych mu czynów wieć proszę o jego całkowite uniewinnienie lub złagodzenie wyroku do minimum kary.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Obrona Sokratesa - scenariusz do krótkiej scenki teatralnej.

Obrona Sokratesa - scenariusz do krutkiej scenki teatralnej.

Głos: Proszę wstać! Sąd idzie!

Sąd: Dzisiejszego dnia oskarżonym jest Sokrates. Oskarżycielami są Meletos i Anytos. Proszę o przedstawienie oskarżeń.

Język polski

Program życiowy Sokratesa na podstawie "Obrona Sokratesa"

O Sokratesie, fundamencie antycznej kultury, na którym powstały wybitne filozoficzne kolumny, słyszał chyba każdy. Uważano go za zbrodniarza, mistrza, przewodnika, idiotę. Do historii jednak przeszedł nie tyle za słowa, co za czyny, bo tak ...

Filozofia

Obrona Sokratesa


Obrona Sokratesa

1. O jakich 2 rodzajach oskarżycieli mówi Sokrates?
Sokrates mówi o 2 rodzajach oskarżycieli:
1) jedni to Ci, którzy wygłosili skargę niedawno
2) drudzy to Ci, którzy wygłosili skargę dawno
2...

Język polski

Platon, Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton, tłum. Władysław Witwicki, Lwów 1920, s. 125. Ramka Obrona Sokratesa temat ,cele ,argumenty rzeczowe ,logiczne emocjonalne środki retoryczne

Platon, Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton, tłum. Władysław Witwicki, Lwów 1920, s. 125. Ramka Obrona Sokratesa temat ,cele ,argumenty rzeczowe ,logiczne emocjonalne środki retoryczne...

Religia

"Obrona Sokratesa"

Sokrates został skazany, przez sąd ateński w 399 r. p.n.e. za ateizm i deprawowanie młodzieży. Proces ten miał charakter polityczny, gdyż filozof naraził się zamożnym i wpływowym Ateńczykom. Jego oskarżycielami byli: Meletos i Anytos.

Filozofia

Obrona Sokratesa.

Aby zanalizować motyw duszy w filozofii Sokratesa, należałoby najpierw zapoznać się z jego życiem i twierdzeniami filozoficznymi.
Sokrates, (470-399p.n.e) uważany, za najmądrzejszego filozofa wszechczasów, był „ojcem racjonalizmu”....