Wodorotlenki - przykłady i otrzymywanie

Przykłady wodorotlenków


Metale (I)
LiOH – wodorotlenek litu
NaOH – wodorotlenek sodu
KOH – wodorotlenek potasu
Cuch – wodorotlenek miedzi

Metale (II)
Be(OH)2 – wodorotlenek berylu
Mg(OH)2 – wodorotlenek magnezu
Ca(OH)2 – wodorotlenek wapnia
Sr(OH)2 – wodorotlenek strontu
Ba(OH)2 – wodorotlenek baru
Cu(OH)2 – wodorotlenek miedzi
Fe(OH)2 – wodorotlenek żelaza (II)
Zn(OH)2 – wodorotlenek cynku
Pb(OH)2 – wodorotlenek ołowiu (II)

Metale (III)
Al(OH)3 – wodorotlenek glinu
Fe(OH)3 – wodorotlenek żelaza (III)
Co(OH)3 – wodorotlenek kobaltu (III)
Cr(OH)3 – wodorotlenek chromu (III)

Otrzymywanie wodorotlenków


2Na + 2H2O = 2NaOH + H2
Na2O + H2O = 2NaOH

2K + 2H2O = 2KaOH + H2
K2O + H2O = 2KOH

Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
CaO + H2O = Ca(OH)2

MgO + H2O = Mg(OH)2

CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2 + K2SO4

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Referat - kwasy elektrolty i nielelktrolity, wodorotlenki

Elektrolity i nieelektrolity.
Elektrolity są to kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Analiza elektrochemiczna, zespół metod analizy chemicznej, w których wyzyskuje się reakcje elektrodowe lub przepły...

Chemia

Rodzaje związków chemicznych i ich nazewnictwo.

Tlenki
Wodorotlenki
Kwasy
Sole


TLENKI
Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierwiastka z którym się łączy. Wartościowości przy ...

Chemia

Kwasy

Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy zawarty w cyt...

Chemia

Podział związków nieorganicznych

1. Tlenki
2. Wodorki
3. Wodorotlenki
4. Kwasy
5. Sole
6. Inne (węgliki, azotki)

TLENKI
Związek dwóch pierwiastków, gdzie jednym musi być tlen. Tlenki dzielimy na tlenki metalu i niemetalu w zależności od pierw...

Chemia

Aminy

1. Budowa i nazewnictwo:
Aminy to związki organiczne – pochodne amoniaku, o wzorze ogólnym R-NH2, w których jeden lub kilka atomów wodoru jest zastąpionych rodnikami alkilowymi (aminy alifatyczne) lub arylowymi (aminy aromatyczne).
Ro...