Zjednoczenie Włoch i Niemiec

ZJEDNOCZENIE WŁOCH
1) 1859r. - powiększenie Królestwa Sardynii zwane również Piemontem nastąpiło po wojnie tego państwa (prowadzonej u boku Francji).
2) 1859r. - przyłączenie Lombardii do Królestwa Sardynii oraz przeprowadzenie plebiscytów w księstwach środkowych Włoch i w części Państwa Kościelnego (Watykanu).
3) Giuseppe Garibaldi chce zjednoczenia całych Włoch i wyrusza na podbój Królestwa Obojga Sycylii, wkracza do Neapolu i staje się panem południowych Włoch.
4) 1861r. - powstaje Królestwo Włoskie a królem Włoch zostaje Giuseppe Garibaldi
5) 1866r. - Włochy przyłączają Wenecję z okręgiem, Rzym jednak zostaje poza granicami Królestwa.
6) 1870r. - koniec zjednoczenia Włoch; państwo ma ustrój monarchii konstytucyjnej, plebiscyty decydowały o przyłączeniu kolejnych obszarów (zjednoczenie zwanym "oddolnym").

ZJEDNOCZENIE NIEMIEC:
1) 1815r. - Kongres Wiedeński powołał Związek Niemiecki (było prawie 40 państw niemieckich pod przewodnictwem Austrii).
2) 1832r. - zjazd w Hambach. 30000 mieszkańców niemieckiego państwa domagało się zjednoczenia kraju, ale również wolności dla państwa polskiego, tolerancji religijnej i równości dla kobiet.
3) 1834r. - założenie Związku Celnego pod przewodnictwem Prus (do Związku Celnego nie należała Austria), który zapoczątkował zjednoczenie gospodarcze Niemiec.
4) 1861r. - Wilhelm I na tronie Prus.
5) 1862r. - Otto von Bismarck zostaje premierem Prus, który prowadzi politykę "krwi i żelaza", która ma doprowadzić do zjednoczenia Niemiec i dlatego dostaje przydomek "Żelaznego kanclerza".
6) "armia obudowana państwem" - militarystyczne Prusy zyskały najnowocześniejsze siły zbrojne w Europie.
7) 1864r. - spór Prus z Dania o Księstwa Szlezwika i Holsztynu (Schleswig & Holstein), a po pokonaniu Duńczyków konflikt z Austria w 1866 r. pod Sadowa o te same tereny.
8) Depesza emska - telegram króla Prus do Bismarcka, który został opublikowany i tak przekształcony, żeby obrażał Francję.
9) 1870r. - Francja wypowiada Prusom wohne. Armia francuska poddaje sie pod Sedanem, a NapoleonIII dostaje sie do niewoli.
10) W 1871r. podpisanie pokoju Prus i Francji.
11) 1871r. - powołanie Rzeszy Niemieckiej, a Wilhelm I zostaje cesarzem.
12) "Zjednoczenie odgórne" - o państwie niemieckim zdecydowała armia.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Problemem nierozwiązanym przez kongres wiedeński był problem zjednoczenia Niemiec i Włoch. Po kongresie wiedeńskim Niemcy i Włochy były jedynie pojęciami geograficznymi. Nie było natomiast państwa ni...

Historia

Zjednoczenie Włoch i Niemiec - analiza porównawcza.

Zjednoczenie Włoch i zjednoczenie Niemiec. Dwa wielkie i nieuniknione procesy dzięki którym utworzone zostały potężnie i wpływowe państwa, mające wpływ na losy Europy zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej. Proces zjednoczenia pr...

Język angielski

Jaki charakter miało zjednoczenie Włoch i Niemiec wymień postacie związane ze zjednoczeniem tych państw. Wymień najważniejsze etapy ze zjednoczenie Włoch i Niemiec. Proszę jak najkrócej

Jaki charakter miało zjednoczenie Włoch i Niemiec wymień postacie związane ze zjednoczeniem tych państw. Wymień najważniejsze etapy ze zjednoczenie Włoch i Niemiec. Proszę jak najkrócej...

Język angielski

Potrzebuje opisania Zjednoczenie Włoch i Niemiec. najpierw osobno np. kto doprowadzil do zjednoczenia Włoch i opisac całe wlochy wgl i wtedy niemcy i wtedy razem co to jest. Zdaje na 2 prosze o pomoc xDD  

Potrzebuje opisania Zjednoczenie Włoch i Niemiec. najpierw osobno np. kto doprowadzil do zjednoczenia Włoch i opisac całe wlochy wgl i wtedy niemcy i wtedy razem co to jest. Zdaje na 2 prosze o pomoc xDD  ...

Historia

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Zjednoczenie Włoch i Niemiec- załącznik...

Język angielski

jak ułożyć krzyżówkę z hasłem Zjednoczenie Włoch i Niemiec z działu Świat w latach 1815-1914

jak ułożyć krzyżówkę z hasłem Zjednoczenie Włoch i Niemiec z działu Świat w latach 1815-1914...