Akcja pod Arsenałem - "Kamienie na szaniec"

Celem zorganizowania akcji pod Arsenałem było uwolnienie Jana "Rudego" Bytnara z rąk gestapo.
W stan gotowości grupę mającą za zadanie opanowanie więźniarki, przewożącej m.in. Rudego, postawił umowny wyjazd oznajmiający wyjazd karetki z Alei Szucha. Łącznik Kadłubek daje znać ze swojego stanowiska o zbliżającym się pojeździe. Dowodzi Orsza i to on wydaje teraz rozkaz o rozpoczęciu akcji.
W momencie pojawienia się karetki planom odbicia więźnia nieoczekiwanie może zaszkodzić niemiecki policjant, który wyłania się z niedalekiej bramy. Mimo dramatycznego ostrzeżenia Zośki, chce on przeszkodzić harcerzom w zrealizowaniu ich misji. Zośka strzela. Zatrzymana na rogu Długiej więźniarka zostaje obrzucona butelkami z benzyną. Eskorta broni się i następuje wymiana strzałów, w której zwyciężają Polacy. Gdy samochód zostaje otwarty, "wysypuje się" z niego wielu ludzi, dopiero na końcu wynoszą Rudego. Jest! Żyje!
Odwrót osłania Alek wraz ze swoją małą grupką harcerzy.
Akcja pod Arsenałem powiodła się i jej cel został osiągnięty - Rudy został uwolniony z rąk gestapowców. Plan ten świadczył o wielkiej, pełnej poświęceń więzi emocjonalnej pomiędzy tymi młodymi osobami. Niestety - Jan Bytnar zmarł na skutek odniesionych ran, a w trakcie odwrotu śmiertelnie ranny został również Aleksy "Alek" Dawidowski. Dwaj przyjaciele odeszli tego samego dnia...

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Akcja pod Arsenałem "Kamienie na szaniec" - sprawozdanie. Proszę o napisanie sprawozdania z akcji pod arsenałem z książki Kamienie na Szaniec. (proszę nie kopiować z innych stron i proszę aby zadanie zajmowało jedną kartkę A4)

Akcja pod Arsenałem "Kamienie na szaniec" - sprawozdanie. Proszę o napisanie sprawozdania z akcji pod arsenałem z książki Kamienie na Szaniec. (proszę nie kopiować z innych stron i proszę aby zadanie zajmowało jedną kartkę A4)...

Język polski

Akcja pod arsenałem "Kamienie na szaniec" podaj miejsce i czas akcji oraz wymień bohaterów.

Akcja pod arsenałem "Kamienie na szaniec" podaj miejsce i czas akcji oraz wymień bohaterów....

Język polski

rozprawka na dziś temat akcja pod arsenałem kamienie na szaniec daje naj wielkości 2 strony zeszytowe lub więcej

rozprawka na dziś temat akcja pod arsenałem kamienie na szaniec daje naj wielkości 2 strony zeszytowe lub więcej...

Język polski

Czy według Ciebie Akcja pod Arsenałem ,, Kamienie Na Szaniec' to zwycięstwo czy porażka? Uzasadnij (minimum 50 słów)

Czy według Ciebie Akcja pod Arsenałem ,, Kamienie Na Szaniec' to zwycięstwo czy porażka? Uzasadnij (minimum 50 słów)...

Język polski

na czym polega trzecia akcja pod arsenałem? "kamienie na szaniec"

na czym polega trzecia akcja pod arsenałem? "kamienie na szaniec"...

Język polski

"Akcja Pod Arsenałem" (Kamienie na szaniec) - wypisz z tej akcji argumenty, które możemy uznac za zwycięstwo, a które za porażkę.  PROSZE O POMOC! TO NA JUTRO! DAJĘ NAJ! 

"Akcja Pod Arsenałem" (Kamienie na szaniec) - wypisz z tej akcji argumenty, które możemy uznac za zwycięstwo, a które za porażkę.  PROSZE O POMOC! TO NA JUTRO! DAJĘ NAJ! ...