Kontrreformacja - krótko

Kontrreformacja - walka prowadzona przez Kościół katolicki z postępami reformacji Postanowienia soboru trydenckiego (1545-1563) - określenie katolickiego wyznania wiary, tylko duchowieństwo mogło interpretować biblię, zakaz łączenia wyższych stanowisk kościelnych, utworzenie seminariów duchownych podnoszący poziom intelektualny kleru, wzmocnienie pozycji papieża w kościele (centralizm papieski), modyfikacje w ceremoniale i wystroju wnętrz kościelnych Inkwizycja- nasilenie działalności instytucji powołanej do zwalczania herezji (odstępstw od wiary katolickiej) na czele tej organizacji stało święte officjum (6 kardynałów) Indeks ksiąg zakazanych- spis ksiąg sprzecznych z doktryną katolicką Zakon jezuitów (Zakon Towarzystwa Jezusowego)- założony 1534 przez Ignacego Loyole, bezwzględnie posłuszny papieżowi, charakterystyczna dyscyplina, poprzez elitarność (wysoki poziom intelektualny) docierał do dworów królewskich zdobywając tam trwałe wpływy, cel działalności: obrona katolicyzmu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

co to kontrreformacja? krótko i na temat :)

co to kontrreformacja? krótko i na temat :)...

Język angielski

reformacja i kontrreformacja w XVI w. Opisz w jaki sposób rozwiązywano problemy religijne w Polsce a w jaki sposób na zachodzie Europy . mam z tego jutro kartkówkę i chcę się tego nauczyć także proszę krótko zwięźle i na temat

reformacja i kontrreformacja w XVI w. Opisz w jaki sposób rozwiązywano problemy religijne w Polsce a w jaki sposób na zachodzie Europy . mam z tego jutro kartkówkę i chcę się tego nauczyć także proszę krótko zwięźle i na temat...

Język polski

Wyjaśnij pojęcie kontrreformacja!!! Szybko potrzebuje na zaraz!!! Daje naj!! Krótko, zwięzle i na temat ;D

Wyjaśnij pojęcie kontrreformacja!!! Szybko potrzebuje na zaraz!!! Daje naj!! Krótko, zwięzle i na temat ;D...

Język polski

Podaj definicje krótko i zwięźle: * Kontrreformacja * Tradycjonalizm * Jasenizm * Inkwizycja * Hybryda * Apoteoza * Aksjomat * Ksenofobia * Diariusz

Podaj definicje krótko i zwięźle: * Kontrreformacja * Tradycjonalizm * Jasenizm * Inkwizycja * Hybryda * Apoteoza * Aksjomat * Ksenofobia * Diariusz...

Historia

Reformacja i kontrreformacja w Europie

„Każdy chrześcijanin, jeśli tylko ma prawdziwy żal i skruchę za swoje grzech, otrzymuje zupełne przebaczenie grzechów i win, co należy mu się bez listów odpustowych”
(Marcin Luter)

W drugiej połowie XV w. Kości...