Pojęcie siły jako wielkości wektorowej

Siła to wielkość wektorowa, czyli wielkość fizyczna posiadająca 4 cechy:
- kierunek - linia wzdłuż, której dział wielkość. Może być poziomy, pionowy i ukośny.
- zwrot - informacja, o stronie działania wielkości. Może być w prawo, lewo, górę i dół.
- wartość - długość wektora.
- punkt przyłożenia- miejsce, w którym działa wielkość.

Siła to miara oddziaływań między ciałami. Jej jednostką jest Niuton [N]. Przyrząd pomiarowy siły to siłomierz. Zbudowany jest z haczyków, sprężyny, wskaźnika i skali. Siła rośnie wprost proporcjonalnie do liczby obciążników.

Dodaj swoją odpowiedź
Ekonometria

Zagadnienia z ekonometrii

1. Wymień rodzaje prawidłowości statystycznych będących przedmiotem badania statystycznego. Jakie prawidłowości są przedmiotem badania ekonometrycznego?
2. Wymień rodzaje szeregów statystycznych.
3. W formie jakich szeregów prezen...