Związki frazeologiczne związane z Biblią

1. Chodzić od Annasza do Kajfasza - brak porozumienia.

2. Arka przymierza - Arka zaginęła w trakcie najazdu armii Babilonu pod wodzą Nabuchodonozora II na Palestynę w 586 p.n.e. i zburzenia pierwszej świątyni. Stanowiła ona centrum kultu w czasie wędrówki Izraelitów do ziemi Kanaan. oczywiście zawierała kamienne tablice z Dekalogiem(ich kopie a nie oryginał...).

3. Krzyż Pański - męka utrapienie.

4. Ciemności egipskie - plagi zesłane przez Boga.

5. Zakazany owoc - tabu.

6. Trąby jerychońskie - zwycięstwo.

7. Sodoma i Gomora - zagłada spowodowana grzechem.

8. Rzucać perły przed Wieprze - marnować coś.

9. Salomonowy wyrok - sprawiedliwy mądry wyrok.

10. Pocałunek Judasza - zdrada.

11. Alfa i Omega - początek i koniec.

12. Judaszowe srebrniki - zapłata otrzymana za zdradę, haniebnie zarobione pieniądze.

13. Manna z Nieba - nieoczekiwany dar, zysk, ratunek w trudnej sytuacji.

14. Plagi egipskie - plagi zesłane przez Boga (dotkliwe wydarzenia, klęska, kara (Wj 7,4 Faraon nie usłucha was, toteż wyciągnę rękę moją nad Egiptem i wywiodę z Egiptu ...).

15. Rzeź niewiniątek - udawanie niewiniątka.

16. Syn marnotrawny - Przypowieść ta, opowiedziana przez Chrystusa, pokazuje, czym jest miłosierdzie. Młodszy syn utracił łaskę, złamał przymierze miłości, utracił godność, a jednak doznał od ojca aktu miłosierdzia, ponieważ uznał swoją grzeszność i przyznał się do popełnionego błędu.

17. Żona Lota - ciekawość.

18. Miska soczewicy - oddać coś za bezcen.

19. Ziemia obiecana - biblijne miejsce, do którego Mojżesz prowadził Izraelitów po wyprowadzeniu ich z Egiptu i przeprowadzeniu przez Morze Czerwone.

20. Kainowe znamię - wina spowodowana zabójstwem.

21. Liść figowy - symbol wstydu zakrywał to co niedostępne wstydliwe.

22. Umywać ręce - nie przyjmować odpowiedzialności za kogoś, uniewinniać się.

23. Przenieść się na łono Abrahama-umrzeć (Łk 16,22) rozdzierać szaty nad kimś /nad czymś – lamentować, ubolewać z jakiegoś powodu.

24. Kozioł ofiarny - ofiara losy bądź czyjaś.

25. Kamień węgielny - skała która jest oparciem, oparcie, podstawa, początek.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Związki  frazeologiczne związane z Biblią  ? :)  Pomóżcie  mam  jutro  sprawdzian  a mnie  na  lekcjach  nie  było :/ Proszee ;)

Związki  frazeologiczne związane z Biblią  ? :)  Pomóżcie  mam  jutro  sprawdzian  a mnie  na  lekcjach  nie  było :/ Proszee ;)...

Język polski

1. Wypisz związki frazeologiczne związane z Biblią 2. Napisz definicję przypowieści 3. Wypisz przypowieści biblijne Pomocy ;c.

1. Wypisz związki frazeologiczne związane z Biblią 2. Napisz definicję przypowieści 3. Wypisz przypowieści biblijne Pomocy ;c....

Język polski

wpisz znane ci związki frazeologiczne związane z biblią

wpisz znane ci związki frazeologiczne związane z biblią...

Język polski

Wypisz 5 biblizmów i ułóż z nimi zdania. Biblizmy - związki frazeologiczne i przysłowia związane z Biblią

Wypisz 5 biblizmów i ułóż z nimi zdania. Biblizmy - związki frazeologiczne i przysłowia związane z Biblią...

Język polski

Omówienie Biblii

Biblia, czyli Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.
Składają się na nią 73 księgi: 46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu, i zestaw ten jest kanonicznie nienaruszalny.<...