Prawo Ohma

Prawo Ohma – prawo dotyczące relacji napięcia i natężenia prądu stałego w przewodnikach i obwodach. P. O. stwierdza, że napięcie U na końcach przewodnika jest wprost proporcjonalne do natężenia prądu I płynącego przez przewodnik:
U = RI

oznacza to, że współczynnik proporcjonalności R, zw. oporem elektr. ( oporem czynnym ), jest wielkością stałą, niezależną od przyłożonego napięcia. Równoważnym sformułowaniem p. O. jest stwierdzenie, że gęstość prądu j w każdym punkcie przewodnika jest wprost proporcjonalna do natężenia pola elektr. E w tym punkcie:
j = ơE

gdzie ơ – przewodność elektr. właściwa. P.O. nie jest prawem uniwersalnym, jest spełnione w szerokim zakresie napięć dla metali, w węższym zakresie dla półprzewodników i elektrolitów, i to pod warunkiem utrzymywania w nich stałej temp. W przewodnikach niejednorodnych złożonych z różnych materiałów, nawet w stałej temp., p. O. na ogół nie obowiązuje. Dla obwodu zamkniętego p. O. ma postać:
E = ( R + Rw ) I
gdzie E – siła elektromotoryczna, Rw - opór wewn. Źródła prądu, R – opór pozostałej części obwodu. Przy tych samych zastrzeżeniach, co dla prądu zmiennego o znikomej indukcyjności i pojemności. Można je uogólnić na dowolne obwody prądu zmiennego po zastosowaniu liczb zespolonych, podobnie jak → prawa Kirchhoffa, P. O. zostało sformułowane w 1826 roku przez fizyka niemieckiego G. S. Ohma.

Podczas pomiaru musimy pamiętać, że napięcie mierzymy równolegle przy zamkniętym obwodzie, natomiast natężenie poprzez przerwanie obwodu w jakimś miejscu. Do pomiaru natężenia prądu jak i napięcia służy nam Amperomierz (popularnie miernik).

Amperomierz to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od zakresu amperomierza używane są też nazwy: kiloamperomierz, miliamperomierz, mikroamperomierz.

Pod pojęciem amperomierz rozumie się część miernika dokonującą pomiaru oraz cały miernik.

Pomiaru natężenia prądu dokonuje się poprzez oddziaływanie przewodnika z prądem i pola magnetycznego budując następujące rodzaje amperomierzy:
• magnetoelektryczny
• elektromagnetyczny
• elektrodynamiczny
• indukcyjny

Stosowane są też amperomierze cieplne i termoelektryczne wykorzystujące efekt nagrzewania się przewodu, w którym płynie prąd. Amperomierze cieplne stosuje się w obwodach wielkiej częstotliwości gdzie indukcyjność cewki amperomierza magnetycznego wprowadzałaby duże zmiany w obwodzie.

Amperomierze mierząc prąd zmienny w zależności od typu amperomierza mierzą wartość średnią prądu (magnetoelektryczny) lub wartość skuteczną (elektrodynamiczne, elektromagnetyczne, indukcyjne, cieplne i termoelektryczne).

Lp.Napięcie U [V]Natężenie [mA]Przedziałka
1.1,11 ± 0,0150150
2.3,72 ± 0,0286300
3.4,96 ± 0,0246750
4.8,35 ± 0,0238,51500
5.9,41 ± 0,0288750
6.12,27 ± 0,02105750
7.33 ± 0,01175500


Po odpowiednich wyliczeniach czyli ustaleniu wspólnej przedziałki (najlepiej 750) wychodzi:

Lp.Napięcie U [V]d. błąd ± 0,02
1.1,110,01
2.3,740,344
3.4,960,46
4.8,350,77
5.9,430,88
6.12,271,05
7.331,166666667


Sposób liczenia na przykładzie 1)

Dane:
[U] = 1,11
[I] = 50 mA trzeba przeliczyć na Ampery
przedziałka 150

1A = 10-3 mA więc 50 mA = 50/1000A = 0,05A
i dalej po ustaleniu przedziałki na wspólną 750 musimy

750/150 = 5 więc o tyle musimy zmniejszyć natężenie

0,05A/5 = 0,01A
mamy już wszystko wyliczone (pozostałe przykłady analogicznie) tylko wstawiać do wykresu.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Właściwości sprężyste, Prawo Hooke, Prawo Ohma, Właściwości magnetyczne,

- ciała krystaliczne – których cząsteczki tworzą regularną strukturę. Należy do nich większość metali a także niektóre izolatory.
- ciała amorficzne – (np. szkło, wosk) o strukturze wewnetrznej podobnej do cieczy.
- polimer...

Fizyka

Prawo Ohma

Prawo Ohma – prawo dotyczące relacji napięcia i natężenia prądu stałego w przewodnikach i obwodach. P. O. stwierdza, że napięcie U na końcach przewodnika jest wprost proporcjonalne do natężenia prądu I płynącego przez przewodnik:

Fizyka

Prawo Ohma

Prawo Ohma
1. Prąd elektryczny – uporządkowany ruch elektronów swobodnych w przewodniku.Warunkiem płynięcia prądu jest:
N A T Ę Ż E N I E
Równoległy Suma natężeń
szeregowy Takie samo w każdym miejscu obwodu
o ...

Fizyka

Prawo Ohma i te inne

Prawo Ohma: natężenie prądu płynącego W odcinku obwodu jest proporcjonalne do Przyłożonego napięcia do natężenie ma wartość
Stałą. Prawo Kirchoffa suma natężeni wpływających Do rozgałęzienia jest równa sumie natężeń wypł...

Fizyka

Prąd elektryczny; Napięcie; Źródła prądu; Natężenie;Warunek płyniecia prądu; Woltomierz; prawo OHMA - ściąga

Prąd elektryczny - uporządkowany ruch ładunków

Napięcie – różnica potencjałów, warunkująca przepływ prądu elektr. Jego jedn. Jest wolt(1V)

Źródła prądu - akumulatory, baterie, prądnice

Fizyka

Prawo ohma U=? I=100mA R1=? R2=1.5k V1-U1= 50V V2-U2=? Zrobi ktos pls Dane szukane i rozwiaze

Prawo ohma U=? I=100mA R1=? R2=1.5k V1-U1= 50V V2-U2=? Zrobi ktos pls Dane szukane i rozwiaze...