Części zdania

ORZECZENIE
Czasownikowe – forma osobowa czasownika lub nieosobowa zakończona na –no lub -to.
Zrobisz to jutro rano. Zebranie zakończono o czwartej.

Imienne – składa się z łącznika (być, stać się, zostać) oraz orzecznika (rzeczownik, przymiotnik, zaimek lub inne)
Zostanę reżyserem. Marysia jest przebiegła.

PODMIOT
Rzeczownik lub zaimek w mianowniku
Chłopcy wygrali ten mecz. Oni znów są spóźnieni.

Rzeczownik lub zaimek w dopełniaczu
Zabrakło mi tylko dwóch punktów. Nie ma nikogo.

Podmiot szeregowy
Magda z Antonim już wyjechali.

Podmiot domyślny – podmiot niewyrażony słowem, wynikający z formy orzeczenia lub z treści poprzedniego zdania
Zaczekaj na mnie. (ty)

PRZYDAWKA
Jest określeniem rzeczownika. Najczęściej odpowiada na pytania: jaki? który? czyj? ile? czego? z czego?
Smaczna zupa, poseł Nowak, trzech chłopców, klasówka z chemii
Jaka? Który?ilu? Z czego?

DOPEŁNIENIE
Jest określeniem czasownika (rzadziej przymiotnika lub przysłówka). Odpowiada na pytania przypadków zależnych (wszystkie poza mianownikiem i wołaczem)
Wypiszę czek, oddam Maćkowi, lepszy od niego, dobru dla mnie
Co? Komu? Od kogo? Dla kogo?

OKOLICZNIK
Jest określeniem czasownika (rzadziej przymiotnika lub przysłówka).
Okolicznik miejsca gdzie? Dokąd? Skąd? Którędy?
Spotkajmy się tam. Przejdźmy plażą.

Okolicznik czasu kiedy? Jak długo?
Jutro wyjeżdżam. Nie widziałem jej pół roku.

Okoliczni sposobu jak? W jaki sposób?
Pięknie rysujesz. Zrobił to po cichu.

Okolicznik przyczyny dlaczego? Z jakiego powodu?
Nie wystąpił z powodu choroby.

Okolicznik celu jakim celu?
Idę po zakupy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Ze zdania wypisz związki, zrób wykres, wypisz części zdania i części mowy Ze zdania wypisz związki, zrób wykres, wypisz części zdania i części mowy Zdanie: Dzielny kmicic szybko i celnie strzelał do wrogów Potrzebuje na jutro :D daje NAJ :D

Ze zdania wypisz związki, zrób wykres, wypisz części zdania i części mowy Ze zdania wypisz związki, zrób wykres, wypisz części zdania i części mowy Zdanie: Dzielny kmicic szybko i celnie strzelał do wrogów Potrzebuje na jutro :D daje...

Język polski

1. Przyporządkuj nazwy części zdania zamieszczone w ramce do odpowiednich definicji. A. Główna części zdani- informuje o czynnościach : ........... B. Główna części zdania- informuje o wykonawcy czynności wyrażonej orzeczenie: ................. C. Podrzęd

1. Przyporządkuj nazwy części zdania zamieszczone w ramce do odpowiednich definicji. A. Główna części zdani- informuje o czynnościach : ........... B. Główna części zdania- informuje o wykonawcy czynności wyrażonej orzeczenie: ...........

Język polski

Części zdania - przykłady

CZĘŚCI ZDANIA - podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka i okolicznik.

METRYCZKA ORZECZENIA
Do czego służy ta część zdania? Wyraża czynność lub stan podmiotu.
Jak szukać orzeczenia? Pytaj tak jak o czasownik:...

Język polski

Wypisz części mowy i części zdania CZĘŚCI MOWY: - - - ... CZĘŚCI ZDANIA - - - ...

Wypisz części mowy i części zdania CZĘŚCI MOWY: - - - ... CZĘŚCI ZDANIA - - - ......

Język polski

1. Przyporządkuj nazwy części zdania zamieszczone w ramce do odpowiednich definicji. A. Główna części zdani- informuje o czynnościach : ........... B. Główna części zdania- informuje o wykonawcy czynności wyrażonej orzeczenie: ................. C. Podrzęd

1. Przyporządkuj nazwy części zdania zamieszczone w ramce do odpowiednich definicji. A. Główna części zdani- informuje o czynnościach : ........... B. Główna części zdania- informuje o wykonawcy czynności wyrażonej orzeczenie: ...........

Język polski

Analiza zdania   części mowy i  częćsi zdania Moja najlepsza przyjaciółka Ula pojechała wczoraj na długą wycieczkę do Krakowa części mowy : - - - - - - - - - - - części zdania - - - - - - - - - - -

Analiza zdania   części mowy i  częćsi zdania Moja najlepsza przyjaciółka Ula pojechała wczoraj na długą wycieczkę do Krakowa części mowy : - - - - - - - - - - - części zdania - - - - - - - - - - -...