Diagnoza pedagogiczna - indywidualny przypadek


Studium indywidualnego przypadku podjęłam ze względu na rozpoznany przeze mnie problem nadpobudliwości i agresji dziecka mieszkającego w sąsiedztwie mojego domu przeniesionego ze starej szkoły do nowej.
Aby udzielić jemu i jego rodzinie wsparcia, postanowiłam sporządzić diagnozę indywidualną chłopca.

1)CHARAKTERYSTYKA PODOPIECZNEGO:
Tomasz D. Ma 9 lat. Jest uczniem szkoły podstawowej. Jest osobą zdrową, rzadko chorującą. Rozwija się w sposób prawidłowy. Przejawia się jednak nadpobudliwością ruchową, nie umie usiedzieć spokojnie przez dłuższą chwilę w jednym miejscu. Chłopiec w tym roku szkolnym został przeniesiony ze starej szkoły do nowej, ponieważ wraz z całą rodziną zmienił miejsce zamieszkania. Chłopiec zaczyna mieć problemy w nauce. Jest osobą bardzo odważną, ale małomówną. Usilnie stara się skupić wyłącznie na sobie uwagę innych osób, uderzając w stół pięścią, czy kopiąc siostrę.

2) TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAŃ:
· rozmowa- wywiad z siostrą, matką, sąsiadami, wychowawcą w szkole
· bezpośrednia, spontaniczna obserwacja dziecka
· wywiad środowiskowy- rozmowa z sąsiadami
· kwestionariusz wywiadu- załącznik nr 1
· ankieta dla rodziców- załącznik nr 2

3) DIAGNOZA GENETYCZNA:
Tomasz pochodzi z rodziny wielodzietnej. Ma 2 starsze siostry :Dorota 18 lat, Jola 10 lat, oraz młodszego brata Jakuba, który ma 1,5 roku. Tomasz nie ma raczej pozytywnych kontaktów ze swoim rodzeństwem. Jedyną osobą, z którą nawiązuje pozytywny kontakt jest 18 letnia Dorota, która jako jedyna opiekuje się młodszym bratem. Rodzina Tomasza nie należy do tzw. „dobrych rodzin”. Matka nie ma żadnych nałogów. Ojciec chłopca jest nałogowym alkoholikiem zostawił rodzinę kiedy urodził się Kuba. Matka żyje obecnie w konkubinacie. Jest osobą bezrobotną nie posiadającą prawa do zasiłku. Nigdy nie pracowała. Ma wykształcenie zawodowe w zawodzie krawcowej. Ojciec również nie pracuje, nie łoży pieniędzy na dzieci. Żyje z tego co uzbiera (zbiera złom). Konkubin matki pracuje w fabryce mebli tapicerowanych. Nie daje żadnych pieniędzy na utrzymanie swojej „tymczasowej” rodziny. Sytuacja materialna rodziny jest bardzo trudna. Wyłącznym dochodem rodziny jest to co otrzymają z Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej(dopłata do mieszkania, zasiłek rodzinny na 1,5 roczne dziecko).
W środowisku lokalnym rodzina cieszy się pozytywną opinią. Dzieci są zawsze czysto ubrane, nie odróżniają się wyglądem od innych swoich rówieśników, jedyną osobą w tej rodzinie, która „wykracza” poza dobry wizerunek rodziny jest właśnie Tomasz. Jako sąsiadka chłopca mogłam bliżej przyjrzeć się jego środowisku. Chłopiec na pobliskim podwórku jest postrzegany jako „bijatyka”. Sama nie raz widziałam sytuację, w której dziecko uderzało innego chłopca bez powodu w twarz, kopało, pluło na niego. Na swoim podwórku nie ma żadnych przyjaciół, spotyka się raczej ze starszymi od siebie chłopcami z pobliskiego osiedla. Z wywiadu przeprowadzonego z sąsiadami wynika, że chłopiec przejawia bardzo dużą agresję wobec innych dzieci, niechętnie się z nimi bawi, nie ma żadnych nowych przyjaciół. Dla sąsiadów zwracających mu uwagę, np. żeby podniósł papier, który rzucił odpowiada wulgaryzmami, rzuca kamieniami w ich okna.
Chłopiec nie ma żadnych zainteresowań, czasami jeździ na rowerze, większość czasu spędza na podwórku szukając przyczyny do sprowokowania bójki, lub zrobienia czegoś złego. Problem ten wynika moim zdaniem z trudności porozumiewania się z innymi osobami. Nie umie zjednywać sobie dzieci. W szkole z której go przeniesiono miał tylko jednego kolegę.4)DIAGNOZA FAZY
Tomek odczuwa silną potrzebę indywidualności. Zawsze wszystko chce robić sam, mimo, że z wieloma rzeczami po prostu nie umie sobie poradzić ze względu na swój wiek. Obserwując zachowanie chłopca zauważyłam, że jest on osobą bardzo zamkniętą w sobie, małomówną, słowa zastępuje raczej gestami. Rozmowa z rodzicami, siostrą potwierdziła moje spostrzeżenia, że dziecko zachowuje się agresywnie i nadpobudliwie gdyż próbuje skupić na sobie uwagę szczególnie matki, która w tym czasie zajmuje się najmłodszym dzieckiem. Mimo, że relacje między chłopcem a matką są poprawne, to w większości Tomkiem zajmuje się starsza siostra Dorota(18lat). Matka większość czasu poświęca 1,5 rocznemu Kubie.

5) WNIOSKI DIAGNOSTYCZNE
Na podstawie swoich własnych obserwacji, wywiadów z rodziną, wychowawcą klasy, sąsiadami wywnioskowałam, że głównym problemem dziecka jest agresywne zachowanie, nadpobudliwość ruchowa, która spowodowana jest brakiem zainteresowania matki wobec Tomka, Matka większość czasu jak już wspomniałam poświęca najmłodszemu dziecku. Drugim powodem agresji zaobserwowanym przeze mnie oraz wychowawcę klasy jest na pewno zmiana szkoły, brak starych znajomych, niechęć zapoznania nowych. Nadpobudliwość związana jest z brakiem zajęcia, zainteresowań, czy brakiem własnego „kąta” w domu.

6) PLAN PRACY Z PRZYPADKIEM
· nawiązanie współpracy z matką, celem uświadomienia jej braku zainteresowania Tomkiem oraz innymi dziećmi
· doprowadzenie poprzez podjęcie rozmowy matka-syn do polepszenia ich stosunków
· zachęcenie Tomka do uczestnictwa w zajęciach Terapii Rodzinnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
· zapewnienie wsparcia psychologicznego poprzez codzienne rozmowy ze szkolnym psychologiemDodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Diagnostyka pedagogiczna, wykłady z IV sem., dr Kurowski, EUHE

WYKŁAD I 24.02.06
LITERATURA:
• „A,B,C testów osiągnięć szkolnych” pod. red. B. Niemiecki, W-wa 1977
• Bocheński J.M. „Współczesne metody myślenia”; Poznań 1993
• Kamieński A. „Funkcje pedagogiki społeczne...

Pedagogika

Niepowodzenia szkolne

Rozdział 1
Niepowodzenia szkolne w świetle literatury przedmiotu

Niepowodzenia szkolne jak sama nazwa wskazuje są to trudności jakie przechodzi uczeń stykając się z różnymi dziedzinami wiedzy, którą nauczyciele pragną wył...