Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.

Jak powszechnie wiadomo miłość i śmierć odgrywają ogromną rolę w życiu każdego człowieka, są z nim związane od momentu jego narodzin.
Miłość to bardzo piękne i niezwykłe uczucie. Bardzo trudno jest tak do końca określić na czym ono polega, a udaje się to chyba tylko poeta.
Miłość możemy podzielić na kilka rodzajów istnieje miłość do rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, a także ta, której tak naprawdę najbardziej pragniemy, czyli do osoby, z którą chciałoby się przeżyć całe życie lub też jego chociaż namiastkę.
Najprawdziwsza i najszczersza miłość sprawia że jedna osoba jest gotowa dla drugi zrobić bardzo wiele. Sprawia ona że człowiek zaczyna wierzyć w swoje siły i wydaje mu się że jest najszczęśliwszą osobą na świecie. Jest ona również podstawą ludzkiej egzystencji. Każdy człowiek przecież rodzi się po to, aby kochać i być kochanym.

Kiedy doświadczamy tego jak że cudnego uczucia, wydaje się nam że miłość chroni nas od śmierci dając nam chęć i siłę do życia, a raz zasmakowana sprawi że jak ją stracimy to będziemy za nią tęsknic i szukać jej na nowo. W miłości swoje natchnienie znalazło wielu poetów, którzy wykorzystując swój dar opisywania piękna nabyty od Boga postanowili przelać swoje myśli na kartkę i tym samym podzielić się swoimi refleksjami, a niekiedy nawet zmartwieniami z nami.
Starając się wytłumaczyć istotę pojęcia miłość spotykamy się niemal że na co dzień z wieloma pięknymi wierszami, naszych wspaniałych, uznanych rodaków jak i poetów spoza granic naszego kraju np.: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej, Konstantego I. Gałczyńskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy też Czesława Miłosza. I właśnie w tym miejscu mając na względzie jednego z najznakomitszych Polskich poetów Czesława Miłosza pozwolę sobie przytoczyć jeden z fragmentów jego wiersza, który wywarł na mnie dość niespodziewanie bardzo duże wrażenie i nie jestem w stanie wyrazić dlaczego.

„Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy...”

Kolejną sprawą jaką chciał bym się zająć to istota pojęcia śmierć- jest ona niezwykłym dla nas zjawiskiem, można nawet użyć stwierdzenia że przeznaczeniem każdej żywej istoty, która dotknie kiedyś nas wszystkich. Śmierć od zawsze fascynowała i jednocześnie przerażała ludzi i dzięki właśnie dzięki temu doczekała się stałego miejsca w literaturze pięknej, gdzie podobnie jak to było z miłością, pewna grupa ludzi obdarzonych specjalnymi zdolnościami stara się wytłumaczyć nam jej istotę.

Jednak wracając do tematu pracy chciałbym odpowiedzieć w tym miejscu na jedno zasadnicze pytanie, Która z tych sił, miłość czy śmierć jest większa, silniejsza?
Pewne jest to, że każdy człowiek dozna kiedyś zarówno miłości, jak i śmierci. Sądzę, iż siły te, pomimo że są od siebie tak różne, to w rzeczywistości są ze sobą związane, a o tym która z nich jest silniejsza będziemy mogli odpowiedzieć dopiero wtedy, kiedy doznamy jednego jak i drugiego.
Na zakończeni chciałabym podkreślić znaczenie słów wypowiedzianych przez Jana Kochanowskiego o prawdziwej miłości:
„Nigdy, nigdy prawdziwa miłość nie umiera,
Lecz i w ogień włożona, do kości przywiera.”
Oznaczają one to iż mimo że odejdzie z tego świata bliska nam osoba to pamięć po niej nigdy nie odejdzie w zapomnienie a miłość do niej zostanie na zawsze w sercu!!!

Reasumując swoją powyższą wypowiedź pragnę stwierdzić iż nic poza jedynie śmiercią nie jest w stanie przeszkodzić nam w doznaniu szczęścia ukrytego pod nazwą miłość, ale i nic nawet miłość nie jest w stanie uchronić nas przed śmiercią.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci."

"Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci"- myślę że to prawda. Uważam tak, dlatego ze dzięki miłości jaką ludzie obdarowują innych człowiek nigdy nie umiera. I po mimo tego, że ciało odchodzi on na zawsze żyje w pamieci lu...

Język polski

Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.– refleksje na temat myśli wyrażonej przez Jana Lechonia

Miłość i śmierć, to dwie potężne siły. Istnieją one od niepamiętnych czasów. Odgrywają ogromną rolę w życiu każdego człowieka, są z nim związane od momentu jego narodzin.

Miłość jest uczuciem niezwykłym, wszechogarni...

Język polski

W jaki sposób motywy śmierci i miłości funkcjonują w wierszach Jana Andrzeja Morsztyna i Jana Lechonia?

1. Jan Andrzej Morsztyn Do trupa

Leżysz zabity i jam też zabity,
Ty – strzałą śmierci, ja – strzałą miłości,
Ty krwie, ja w sobie nie mam rumianości,
Ty jawne świece, ja mam płomień skryty,

Tyś na tw...

Język polski

Czy istnieje jakieś podobieństwo w ujmowaniu tematu miłości w przytoczonych utworach literackich?

Miłość to najczęściej spotykany temat w literaturze, poezji, malarstwie czy sztuce. Od wieków zadziwia, szokuje, intryguje, fascynuje i przyprawia o szybsze bicie serca. Odwołania do jej motywu możemy znaleźć praktycznie w każdym nurcie l...

Język polski

Opracowanie wiersza Jana Lechonia "Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną ... "

Jan Lechoń "Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczy główną ... "
Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzczy główną,
Powiem ci: śmierć i miłość-obydwie zarówno.
Jednej oczu się czarnych, drugiej-modrych boję...