Cechy dobrego władcy

DOBRY WŁADCA to człek mądry, prawy, a zarazem hojny, srogi, lecz rozsądny. Winien być sprawiedliwym sędzią dla swoich poddanych, dobrym nauczycielem i wzorem do naśladowania.

Za jego panowania w kraju jest dobrobyt, spokój i radość.

Jego główne atuty to męstwo i waleczność; kocha swój naród, troszczy się o jego potrzeby.

W swoich postępowaniach kieruje się rozwagą, honorem i mądrością.

DOBRY WŁADCA to władca, który ma na celu dobro kraju i zrobi dla niego wszystko.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Cechy dobrego władcy w nawiązaniu do utworu I. Krasickiego "Do króla".

Jakie powinny być cechy dobrego władcy w nawiązaniu do utworu I. Krasickiego "Do króla" (możesz nawiązać do czasów współczesnych, szczególnie w perspektywie czekających nas wyborów)?

Choć może wydawać się to dziwn...

Język polski

Dokończ podane wypowiedzenia. Wymień w nich cechy dobrego władcy.: Władca powinien odznaczać sie....... Dobrze,jeśli........

Dokończ podane wypowiedzenia. Wymień w nich cechy dobrego władcy.: Władca powinien odznaczać sie....... Dobrze,jeśli...........

Język polski

Dokończ podane wypowiedzenia. Wymień w nich cechy dobrego władcy. Władca powinien odznaczać się... Dobrze, jeśli...

Dokończ podane wypowiedzenia. Wymień w nich cechy dobrego władcy. Władca powinien odznaczać się... Dobrze, jeśli......

Język polski

Wymień cechy dobrego władcy. Skorzystaj z podanych zwrotów. Władca powinien odznaczać się...... Dobrze jeśli.....

Wymień cechy dobrego władcy. Skorzystaj z podanych zwrotów. Władca powinien odznaczać się...... Dobrze jeśli........

Język polski

wymień cechy dobrego władcy.Skorzystaj z podanych zdań Władca powinien odznaczać się ............. Dobrze, jeśli..............

wymień cechy dobrego władcy.Skorzystaj z podanych zdań Władca powinien odznaczać się ............. Dobrze, jeśli.................

Język polski

Wymień cechy dobrego władcy.Skorzystaj z podanych zwrotów Władca powinien odznaczać się.......... dobrze,jeśli.........

Wymień cechy dobrego władcy.Skorzystaj z podanych zwrotów Władca powinien odznaczać się.......... dobrze,jeśli............