Przydawka, dopełnienie i okoliczniki

Przydawka to część zdania określająca rzeczownik:
- może być wyrażona przymiotnikiem, liczebnikiem, rzeczownikiem lub wyrazem przyimkowym;
- odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?
Przykłady:
jaki? ładny płaszcz
który? ten chłopiec
czyj? mój rower
ile? pięć kwiatów
czego? światło lampy
z czego? płaszcz ze skóry

Dopełnienie to część zdania określająca czasownik:
- najczęściej jest wyrażana rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym
- odpowiada na pytania przypadków oprócz mianownika i wołacza

Okoliczniki:

Okolicznik miejsca
- oznacza miejsce, gdzie jakaś czynność się odbywa,
- odpowiada na pytania: gdzie? skąd? dokąd? skąd? dokąd? którędy?

Okolicznik czasu
- oznacza czas trwania czynności, jej początek i zakończenie w określającym czasie.
- odpowiada na pytania: kiedy? odkąd? dokąd? ak długo?

Okolicznik sposobu
- oznaczają sposób wykonania czynności
- odpowiada na pytania: jak? w jaki sposób?

Okolicznik stopnia
- oznacza stopień natężenia czynności
- odpowiada na pytania: jak? w jakim stopniu? jak bardzo?

Okolicznik celu
- oznacza cel czynności,
- odpowiada na pytania: po co? w jakim celu?

Okolicznik przyczyny
- oznacza przyczynę czynności lub stanu
- odpowiada na pytania: z jakiego powodu? dlaczego?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

ułóż 3 zdania, w których będzie: w pierwszym: jedna przydawka, dwa dopełnienia; w drugim: podmiot domyślny, dopełnienie, 2 okoliczniki; w trzecim: orzeczenie imienne, przydawka, dopełnienie, 2 okoliczniki... dam naj:)

ułóż 3 zdania, w których będzie: w pierwszym: jedna przydawka, dwa dopełnienia; w drugim: podmiot domyślny, dopełnienie, 2 okoliczniki; w trzecim: orzeczenie imienne, przydawka, dopełnienie, 2 okoliczniki... dam naj:)...

Język polski

daje 30  pkt!!! pomocy na jakie pytania odpowiada przydawka,dopełnienie i okoliczniki??? ssszzzybko!!! pls daje najjj

daje 30  pkt!!! pomocy na jakie pytania odpowiada przydawka,dopełnienie i okoliczniki??? ssszzzybko!!! pls daje najjj...

Język polski

Napisz na jakie putania odpowiada przydawka dopełnienie i okolicznik wypisz wszystkie okoliczniki !!! szybko odp!!! pls

Napisz na jakie putania odpowiada przydawka dopełnienie i okolicznik wypisz wszystkie okoliczniki !!! szybko odp!!! pls...

Język polski

na jakie pytania odpowiada dopełnienie,przydawka i wszystkie okoliczniki? plissss daje naj

na jakie pytania odpowiada dopełnienie,przydawka i wszystkie okoliczniki? plissss daje naj...

Język polski

Ułóż rozwinięte zdanie pojedyncze , tak żeby w nim była przydawka ,dopełnienie,okoliczniki orzeczenie. Wypisać z Niego związki składniowe i związek zgody,rządu i przynależności. proszę o szybką odpowiedź,dam naj

Ułóż rozwinięte zdanie pojedyncze , tak żeby w nim była przydawka ,dopełnienie,okoliczniki orzeczenie. Wypisać z Niego związki składniowe i związek zgody,rządu i przynależności. proszę o szybką odpowiedź,dam naj...