Przydawka, dopełnienie i okoliczniki

Przydawka to część zdania określająca rzeczownik:
- może być wyrażona przymiotnikiem, liczebnikiem, rzeczownikiem lub wyrazem przyimkowym;
- odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje? ile? czego? z czego?
Przykłady:
jaki? ładny płaszcz
który? ten chłopiec
czyj? mój rower
ile? pięć kwiatów
czego? światło lampy
z czego? płaszcz ze skóry

Dopełnienie to część zdania określająca czasownik:
- najczęściej jest wyrażana rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym
- odpowiada na pytania przypadków oprócz mianownika i wołacza

Okoliczniki:

Okolicznik miejsca
- oznacza miejsce, gdzie jakaś czynność się odbywa,
- odpowiada na pytania: gdzie? skąd? dokąd? skąd? dokąd? którędy?

Okolicznik czasu
- oznacza czas trwania czynności, jej początek i zakończenie w określającym czasie.
- odpowiada na pytania: kiedy? odkąd? dokąd? ak długo?

Okolicznik sposobu
- oznaczają sposób wykonania czynności
- odpowiada na pytania: jak? w jaki sposób?

Okolicznik stopnia
- oznacza stopień natężenia czynności
- odpowiada na pytania: jak? w jakim stopniu? jak bardzo?

Okolicznik celu
- oznacza cel czynności,
- odpowiada na pytania: po co? w jakim celu?

Okolicznik przyczyny
- oznacza przyczynę czynności lub stanu
- odpowiada na pytania: z jakiego powodu? dlaczego?

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przydawka, dopełnienie i okoliczniki

Przydawka to część zdania określająca rzeczownik:
- może być wyrażona przymiotnikiem, liczebnikiem, rzeczownikiem lub wyrazem przyimkowym;
- odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje...

Język polski

Napisz na jakie putania odpowiada przydawka dopełnienie i okolicznik wypisz wszystkie okoliczniki !!! szybko odp!!! pls

Napisz na jakie putania odpowiada przydawka dopełnienie i okolicznik wypisz wszystkie okoliczniki !!! szybko odp!!! pls...

Język polski

Gramatyka

Części mowy

Czasownik
Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spo...

Język polski

Zdanie

Konieczną częścią zdania jest orzeczenie.
Oznacza ono czynność, stan lub właściwość podmiotu.
Odpowiada na pytania: co robi podmiot?, kim jest?, jaki jest?, co się z nim dzieje?
Są dwa rodzaje orzeczenia:
a) Orzeczenie ...

Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią.

– zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać
– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając obocznośc...

Język polski

Części zdania

CZĘŚCI ZDANIA:
Konieczną częścią zdania jest orzeczenie.
Oznacza ono czynność, stan lub właściwość podmiotu.
Odpowiada na pytania: co robi podmiot?, kim jest?, jaki jest?, co się z nim dzieje?
Janek pisze.
Jedźmy ...