Droga do wiedzy Andrzeja Radka.

Andrzej Radek mimo swojego pochodzenia i warunków w jakich mieszkał był bardzo zdolnym, inteligentnym i chętnym wiedzy chłopcem. Więc teraz pytanie jak wyglądała jego droga do wiedzy?

Chłopak urodził się we wsi Pajęczyn Dolny. W bardzo biednej chłopskiej rodzinie. Nie miał łatwego dzieciństwa. Już jako dziecko musiał pracować. Chłopiec, mimo to, ze nie miał zbyt wiele czasu na naukę, zdobywał wiedze w każdej wolnej chwili. Jednak dzięki pomocy miejscowego korepetytora, Paluszkiewicza, który uczył we dworze i bardzo zaprzyjaźnił się z Andrzejem, chłopiec mógł zdobyć podstawy wiedzy, umożliwiające dalszą edukację. Widząc, jaki jest zdolny, pan Paluszkiewicz, postanowił wysłać chłopca do Szkoły w Pyrzogłowach i opłacać czesne. W Pyrzogłowach utrzymywał się z udzielanych korepetycji. Po śmierci nauczyciela Andrzej musiał z niezwykłym trudem pokonywać kolejne szczeble na drodze ku wiedzy. W końcu pieszo wyruszył do gimnazjum w Klerykowie. W zamian za korepetycje znalazł kąt do spania i jedzenie. Z powodu tego, ze Radek pochodził ze wsi był wyśmiewany. Po śmierci Kawki nie miał już go kto wspierać. Kiedy w dał się w bójkę został wyrzucony ze szkoły, ale tylko jedna osoba wstawiła się za nim był to Marcin Borowicz. Znalazł w nim przyjaciela i oparcie.

Uważam, że droga Andrzeja Radka do wiedzy była kręta i pełna przeszkód, ale uporem i zawziętością osiągnął zamierzony cel, którym było zostać w życiu kimś. Musiał zmagać się z biedą i kpinami kolegów. Na jego drodze początkowo wspierał go pan Paluszkiewicz, ale po jego śmierci role tę przejął Marcin Borowicz.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dzieciństwo i droga do wiedzy A. Radka i M. Borowicza.

Zdobycie wykształcenia w czasach, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, nie było rzeczą łatwą. Kolejne powstania niepodległościowe doprowadziły wiele gospodarstw do ruiny, pozbawiając ludzi źródeł utrzymania. Szkolnictwo było rusyfi...

Język polski

Droga do wiedzy Marcina Borowicza i Andrzeja Radka.

Droga do wiedzy Marcina Borowicza i Andrzeja Radka.


Zdobycie wykształcenia w czasach, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, nie było rzeczą łatwą. Naród polski przeżywał wtedy szczególnie trudny okres swoich dziejów.

Język polski

Charakterystyka porównawcza Marcina Borowicza i Andrzeja Radka

Marcin Borowicz i Andrzej Radek to głowni bohaterowie powieści Stefana Żeromskiego "Syzyfowe prace". Byli rówieśnikami i uczęszczali do gimnazjum w Klerykowie. Pochodzili z różnych środowisk społecznych. Andrzej Radek był synem dworskiego...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Marcina Borowicza i Andrzeja Radka.

Marcin Borowicz urodził się jako syn zubożałej rodziny szlacheckiej, której majątek został skonfiskowany po powstaniu styczniowym. Rodzice, mimo braku środków, postanowili zapewnić swemu jedynemu dziecku odpowiednie wykształcenie. Pierwsz...

Język polski

Losy Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym. Pochodził z rodziny chłopskiej, dlatego jego droga do wiedzy była trudna. Radek jak każde wiejskie dziecko wychowywał się sam. Od wczesnego dzieciństwa musiał pracować. Jego rodzice byli bar...