Hemofilia- krzyżówka genetyczna

Hemofilia- krzyżówka genetyczna - w załączniku.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Genetyka - ściąga

GENETYKA-nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech
DZIEDZICZNOŚĆ-proces przekazywania cech gatunkowych i osobniczych
ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA- zjawisko polegające na tym że para rodziców może wydać potomstwo różniące się o...

Biologia

Genetyka i choroby

GENETYKA-nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech

DZIEDZICZNOŚĆ-proces przekazywania cech gatunkowych i osobniczych

ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA- zjawisko polegające na tym że para rodziców może wydać potomstwo różni�...

Biologia

Genetyka, pojęcia (to co się bierze w II gim i troche poza materiał)

GENETYKA-nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech
DZIEDZICZNOŚĆ-proces przekazywania cech gatunkowych i osobniczych
ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA- zjawisko polegające na tym że para rodziców może wydać potomstwo różniące się o...

Biologia

Genetyka - regułki

Dziedziczenie cech polega na przekazaniu przez rodziców potomstwu substancji zwanej DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy).

DNA zawiera info o tym jak zbudowane jest białko.

Odcinek DNA, który odpowiada za budowę określonego białka...

Biologia

Genetyka

Grzegorz Mendel to czeski zakonnik, który przez 10 lat prowadził badania dotyczące dziedziczenia cech u rozmnażającego się płciowo grochu jadalnego. Swoje wyniki Mendel opublikował w 1866 r. Podał podstawowe zasady dziedziczenia, które sta...