Biografia Jana Pawła II

Jan Paweł II a właściwie Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jest papieżem od 16 października 1978 roku jest też kardynałem, teologiem i filozofem. Od 1938 roku studiował filologię polską na UJ. Był aktorem w studio trzydziestym dziewiątym teatru Rapsodycznego. Podczas II wojny światowej pracował fizycznie między innymi w kamieniołomach w Krakowie. Jednocześnie od 1941 do 1945 roku przygotowywał się do kapłaństwa w tajnej nauce w seminarium w Krakowie. W 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1946 roku do 1948 roku studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Od 1954 roku jest wykładowcą na Wydziale Teologii UJ i na Wydziale Filozofii KUL. W 1956 roku został profesorem i kierownikiem Katedry Etyki KUL. Od 1958 roku jest biskupem a od 1963 roku arcybiskupem metropolitą krakowskim. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Od 1967 roku jest kardynałem. Pełnił funkcje przewodnika Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski. W myślach filozoficznych Jana Pawła II najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej. Zajmował się: podstawami etyki, istotą miłości oblubieńczej, antropologią filozoficzną, podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej. W tym też duchu podejmował niektóre problemy teologiczne, rozwijane po 1978 roku w encyklikach doktrynalnych między innymi Redemptor hominis w 1979 roku, Dives in misericordia w 1980 roku, Dominum et Vivificantem w 1986 roku, Veritatis splendor w 1993 roku, Evangelium vitae w 1995 roku. Pontyfikat Jana Pawła charakteryzuje otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne, mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój - orędzia na Świat. Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski. Działalność Jana Pawła odznacza się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie, a do jej głównych wątków należy obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych. Dalsze dokonania pontyfikatu to między innymi: reforma prawa kanonicznego w 1984 roku, nowy Katechizm Kościoła katolickiego, liczne kanonizacje i beatyfikacje. W 1992 roku i 2004 roku dokonał gruntownej reformy administracyjnej Kościoła w Polsce. Twórczość literacka Jana Pawła II obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-religijnej, dramaty. W 1981 roku i 1982 roku na życie Jana Pawła dokonano nieudanych zamachów. W 1996 roku zostały opublikowane rozważania o kapłaństwie i tajemnica. W 2002 roku powstał poemat o Tryptyku rzymskim a w 2004 roku powstał poemat pod tytułem: Wstańcie, chodźmy! W 1995 roku wydał list apostolski Tertio Millenio adveniente, który rozpoczął duszpasterski program Kościoła katolickiego, przygotowujący Jubileusz Roku 2000. 24 grudnia 1999 roku uroczyście zainaugurował w Bazylice Św. Piotra obchody Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000. W 1993 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. W 2004 roku papież został uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

pomocy potrzebna mi jest BIOGRAFIA JANA PAWŁA 2

pomocy potrzebna mi jest BIOGRAFIA JANA PAWŁA 2...

Religia

Biografia Jana Pawła II ;3

Biografia Jana Pawła II ;3...

Język polski

biografia Jana Pawła II krótką

biografia Jana Pawła II krótką...

Religia

biografia jana Pawła ll do czasu naboru na papieża

biografia jana Pawła ll do czasu naboru na papieża...

Język angielski

Krótka biografia Jana Pawła II po angielsku. Czasowniki w czasie przeszłym. PLissssssssssss

Krótka biografia Jana Pawła II po angielsku. Czasowniki w czasie przeszłym. PLissssssssssss...

Język polski

Krótka biografia Jana Pawła II osiągnięcia 

Krótka biografia Jana Pawła II osiągnięcia ...