Biografia Jana Pawła II

Jan Paweł II a właściwie Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jest papieżem od 16 października 1978 roku jest też kardynałem, teologiem i filozofem. Od 1938 roku studiował filologię polską na UJ. Był aktorem w studio trzydziestym dziewiątym teatru Rapsodycznego. Podczas II wojny światowej pracował fizycznie między innymi w kamieniołomach w Krakowie. Jednocześnie od 1941 do 1945 roku przygotowywał się do kapłaństwa w tajnej nauce w seminarium w Krakowie. W 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1946 roku do 1948 roku studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Od 1954 roku jest wykładowcą na Wydziale Teologii UJ i na Wydziale Filozofii KUL. W 1956 roku został profesorem i kierownikiem Katedry Etyki KUL. Od 1958 roku jest biskupem a od 1963 roku arcybiskupem metropolitą krakowskim. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Od 1967 roku jest kardynałem. Pełnił funkcje przewodnika Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski. W myślach filozoficznych Jana Pawła II najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej. Zajmował się: podstawami etyki, istotą miłości oblubieńczej, antropologią filozoficzną, podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej. W tym też duchu podejmował niektóre problemy teologiczne, rozwijane po 1978 roku w encyklikach doktrynalnych między innymi Redemptor hominis w 1979 roku, Dives in misericordia w 1980 roku, Dominum et Vivificantem w 1986 roku, Veritatis splendor w 1993 roku, Evangelium vitae w 1995 roku. Pontyfikat Jana Pawła charakteryzuje otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne, mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój - orędzia na Świat. Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski. Działalność Jana Pawła odznacza się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie, a do jej głównych wątków należy obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych. Dalsze dokonania pontyfikatu to między innymi: reforma prawa kanonicznego w 1984 roku, nowy Katechizm Kościoła katolickiego, liczne kanonizacje i beatyfikacje. W 1992 roku i 2004 roku dokonał gruntownej reformy administracyjnej Kościoła w Polsce. Twórczość literacka Jana Pawła II obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-religijnej, dramaty. W 1981 roku i 1982 roku na życie Jana Pawła dokonano nieudanych zamachów. W 1996 roku zostały opublikowane rozważania o kapłaństwie i tajemnica. W 2002 roku powstał poemat o Tryptyku rzymskim a w 2004 roku powstał poemat pod tytułem: Wstańcie, chodźmy! W 1995 roku wydał list apostolski Tertio Millenio adveniente, który rozpoczął duszpasterski program Kościoła katolickiego, przygotowujący Jubileusz Roku 2000. 24 grudnia 1999 roku uroczyście zainaugurował w Bazylice Św. Piotra obchody Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000. W 1993 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. W 2004 roku papież został uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

pomocy potrzebna mi jest BIOGRAFIA JANA PAWŁA 2

pomocy potrzebna mi jest BIOGRAFIA JANA PAWŁA 2...

Religia

Biografia Jana Pawła II ;3

Biografia Jana Pawła II ;3...

Język angielski

Krótka biografia Jana Pawła II po angielsku. Czasowniki w czasie przeszłym. PLissssssssssss

Krótka biografia Jana Pawła II po angielsku. Czasowniki w czasie przeszłym. PLissssssssssss...

Język polski

Krótka biografia Jana Pawła II osiągnięcia 

Krótka biografia Jana Pawła II osiągnięcia ...

Religia

Biografia Jana Pawła II

Jan Paweł II a właściwie Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jest papieżem od 16 października 1978 roku jest też kardynałem, teologiem i filozofem. Od 1938 roku studiował filologię polską na UJ. Był aktorem...

Język polski

Biografia Jana Pawła II

Karol Józef Wojtyła przyszedł na świat 18. maja 1920 r. w Wadowicach. Matka, Emilia z Kaczorowskich, zmarła, gdy Lolek miał dziewięć lat. Dwa lata później odszedł też starszy brat Karola, Edmund. Od tej pory przyszły Papież wychowywał...