Epoki historyczne

1. Prehistoria
2. Starożytność
3. Średniowiecze
4. Nowożytność (czasy nowożytne)
5. Czasy współczesne lub czasy najmłodsze

Prehistoria - to najstarsza z epok, zaczęła się z chwilą pojawienia się pierwszego człowieka na Ziemi i zakończyła się około XXX w. p.n.e.(ok. 3000r. p.n.e.), w tej epoce ludzie nie znali pisma, Ziemia liczy około 4mld lat, pierwsi ludzie pojawili się ok. 4mln lat temu a człowiek podobny do współczesnego ok. 2,5 tysięcy lat temu.

Starożytność - zaczęła się około XXX w. p.n.e., pojawiło się wtedy pismo , zakończyła się w 2 połowie V w.n.e. (pod koniec V w. n.e.), wydarzeniem umownym jest rok 476, wtedy barbarzyńcy podbili Cesarstwo Rzymskie.

Średniowiecze - rozpoczęło się w drugiej połowie V w. n.e. , wydarzeniem umownym jest rok 476, wtedy barbarzyńcy podbili Cesarstwo Rzymskie, epoka ta zakończyła się w 2 połowie XV w. , wydarzenia umowne kończące epokę to:
1. Zdobycie Cesarstwa Bizantyjskiego przez Turków w 1453 r.
2. Odkrycie Ameryki przez Włocha Krzysztofa Kolumba w 1492 r.

Nowożytność - rozpoczynają ja dwa wydarzenia umowne:
1. Zdobycie Cesarstwa Bizantyjskiego przez Turków w 1453 r.
2. Odkrycie Ameryki przez Włocha Krzysztofa Kolumba w 1492 r.

Nowożytność rozpoczęła się w 2 połowie XV w. epoka ta kończy się w 1914 r. , wybuchła wtedy I wojna światowa, zakończyła się w 1 połowie XX w. (lub pod koniec XX w.)

Czasy współczesne rozpoczęły się w 1918 r. , zakończyła się wtedy I wojna światowa, to 1 połowa XX w. , ta epoka trwa po dzień dzisiejszy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1.Wyjaśnij terminy : - historia - archeologia - epoki historyczne - źródło historyczne - nasza era - przed naszą erą - prahistoria 2.Podział i klasyfikacja źródeł historycznych. 3.Epoki historyczne i ich nadacja. Na dziś pliss daje najj

1.Wyjaśnij terminy : - historia - archeologia - epoki historyczne - źródło historyczne - nasza era - przed naszą erą - prahistoria 2.Podział i klasyfikacja źródeł historycznych. 3.Epoki historyczne i ich nadacja. Na dziś pliss d...

Język angielski

Błagam!!!!! Ważne. Wypisz epoki historyczne. Napisz na podstawie czego wyróżniamy epoki historyczne.

Błagam!!!!! Ważne. Wypisz epoki historyczne. Napisz na podstawie czego wyróżniamy epoki historyczne....

Język angielski

epoki historyczne oraz określenia czasu HISTORII czasy HISTORII epoki historyczne oraz określenia czasu HISTORII czasy HISTORII

epoki historyczne oraz określenia czasu HISTORII czasy HISTORII epoki historyczne oraz określenia czasu HISTORII czasy HISTORII...

Język angielski

Błagam!!!!! Ważne. Wypisz epoki historyczne. Napisz na podstawie czego wyróżniamy epoki historyczne.

Błagam!!!!! Ważne. Wypisz epoki historyczne. Napisz na podstawie czego wyróżniamy epoki historyczne....

Język angielski

Napiszcie mi jakie epoki historyczne zaczeły się w którym roku , po kolei np. Starożytność - ( rok rozpoczęcia tej epoki , tylko że wszystkie epoki po kolei ) Potrzebuję to na teraz !! 

Napiszcie mi jakie epoki historyczne zaczeły się w którym roku , po kolei np. Starożytność - ( rok rozpoczęcia tej epoki , tylko że wszystkie epoki po kolei ) Potrzebuję to na teraz !! ...

Język angielski

Proszę o wyjaśnienie tych pojęć : historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed nasza erą, wiek, prahistoria, ewolucja, austrolopitek, homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, paleoit, k

Proszę o wyjaśnienie tych pojęć : historia, źródło historyczne, archeologia, epoki historyczne, chronologia, nasza era, przed nasza erą, wiek, prahistoria, ewolucja, austrolopitek, homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapie...