Heloci

W starożytnej Sparcie niewolnicy państwowi pozbawieni praw politycznych. Była to ludność rolnicza Lakonii (Achajowie), podbita przez Dorów, oraz doryccy mieszkańcy Mesenii, zwyciężeni przez Spartan.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Spartiaci , periojkowie i heloci - opis

Po podboju ziem na Peloponezie Spartanie uznali pokonanych mieszkańców półwyspu za niewolników . Nazwali ich helotami , tzn. 'ujarzmionymi' . Heloci ( , których było 140 - 250 tys . (w zależności od okresu ) ) ciężką pracą na roli utrzy...

Język angielski

wyjaśnij definicję heloci

wyjaśnij definicję heloci...

Język angielski

wyjaśnij definicję heloci

wyjaśnij definicję heloci...

Język angielski

Wyjaśnij pojęcia: hoplita, demokracja, achajowie periojkowie falanga źródło historyczne heloci geruzja i geruzja!!

Wyjaśnij pojęcia: hoplita, demokracja, achajowie periojkowie falanga źródło historyczne heloci geruzja i geruzja!!...

Język angielski

proszę o pomoc na jutro Wyjaśnij pojęcia : agora kolonizacja demokracja heloci falanga hellenowie

proszę o pomoc na jutro Wyjaśnij pojęcia : agora kolonizacja demokracja heloci falanga hellenowie...

Język angielski

1. jak nazywał się najsłynniejszy grecki rzeżbiarz ? 2. kim byli heloci ? 3. co to jest partenon ? 4. co to był areopag ? 5. jak nazywali się urzędnicy którzy pełnili honorowy urząd w atenachj ? ilu ich było ? 6. co to były triery ?

1. jak nazywał się najsłynniejszy grecki rzeżbiarz ? 2. kim byli heloci ? 3. co to jest partenon ? 4. co to był areopag ? 5. jak nazywali się urzędnicy którzy pełnili honorowy urząd w atenachj ? ilu ich było ? 6. co to były triery ?...