Spartiaci , periojkowie i heloci - opis

Po podboju ziem na Peloponezie Spartanie uznali pokonanych mieszkańców półwyspu za niewolników . Nazwali ich helotami , tzn. 'ujarzmionymi' . Heloci ( , których było 140 - 250 tys . (w zależności od okresu ) ) ciężką pracą na roli utrzymywali 9 - 10 tys . spartiatów , czyli spartańskich wojowników . Spartiatą nazywamy każdego dorosłego Spartanina , który był pełnoprawnym obywatelem państwa . Spartanin mógł bezkarnie zabijać helotów . Oprócz Spartan i helotów w Sparcie żyli jeszcze periojkowie , tzn . 'współmieszkańcy' . Ich liczba sięgała 100 tys . Zajmowali się rzemiosłem oraz handlem , uprawiali też ziemię , z której plony wolno im było zatrzymać dla siebie . Cieszyli się wolnością osobistą , służyli w armii , ale nie mieli praw politycznych .

Dodaj swoją odpowiedź