Najważniejsze tezy Marcina Lutra

Najważniejsze tezy Marcina Lutra
1. Jedynym autorytetem w sprawach wiary jest Biblia.
2. Odrzucenie orzeczeń papieskich, uchwał, soborów, opinii ojców Kościoła.
3. Biblia ma być dostępna dla wszystkich.
4. Jedyna droga prowadząca do zbawienia to wiara czerpana z Biblii.
5. Ograniczona kult religijny i liturgię do głośnego czytania Biblii.
6. Uznał tylko dwa sakramenty: Chrzest i Komunie świętą.
7. Niemiecki jako język narodowy (przedtem łacina).
8. Zniesiono hierarchię kościelną, kapłaństwo, celibat, zlikwidowano zakony i klasztory.
9. Nie propagowano kultu świętych.
10. Zabraniano duchowieństwu wielkich majątków ziemskich i bogactw.

Wyznawców Marcina Lutra nazywamy:
- Luteranami
- Protestantami
- Ewangelikami

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Najważniejsze tezy Marcina lutra

Najważniejsze tezy Marcina lutra...

Język angielski

Najważniejsze tezy Marcina Lutra krytykujące kościół katolicki oraz nazwiska reformatorów

Najważniejsze tezy Marcina Lutra krytykujące kościół katolicki oraz nazwiska reformatorów...

Język polski

Reformacja i kontrreformacja w Europie.

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominając o przeszłości sam zaczął walczyć z innowiercami.
Mianem...

Religia

Reformacja i kontrreformacja

Kościół katolicki przez cały czas swego istnienia borykał się z licznymi problemami. Musiał on znosić liczne prześladowania, a gdy stał się religią panującą zapominając o przeszłości sam zaczął walczyć z innowiercami. W latach 72...

Język polski

Odrodzenie - renesans

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami,nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopier...