Funkcje wypowiedzi

1. Funkcja informatywna (poznawcza)
- dominacja informacji
- fakty
- wiedza
- zdania oznajmujące
Przykład: Lód jest bardzo cienki i może się załamać.

2. Funkcja impresywna
- wywieranie wpływu na odbiorcę tekstu
- oczekiwanie konkretnych reakcji i zachowań
- zdania rozkazujące
Przykład: Naszej sąsiadce trzeba pomóc.

3. Funkcja ekspresywna
- wyrażenie uczuć
- emocji nadawcy
- zdania wykrzyknikowe
- często słownictwo nacechowane
Przykład: Oh... znów ten ząb! Ja się tak boję dentysty.

4. Funkcja fatyczna (poetycka)
- wykorzystuje środki językowe
- bezpośrednio wzmacnia skuteczność porozumiewania się
- pobudza uwagę odbiorcy
- zapobiega zakłóceniu w procesie komunikacji

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

wymień funkcje wypowiedzi

wymień funkcje wypowiedzi...

Język polski

jakie są funkcje wypowiedzi

jakie są funkcje wypowiedzi...

Język polski

co to są funkcje wypowiedzi i rodzaje stylizacji językowej???  proszę o pomoc:)

co to są funkcje wypowiedzi i rodzaje stylizacji językowej???  proszę o pomoc:)...

Język polski

Pomocy! Funkcje wypowiedzi-ćwiczenia kompletnie nie ogarniam. Help-wszystkie ćw. w załączniku.

Pomocy! Funkcje wypowiedzi-ćwiczenia kompletnie nie ogarniam. Help-wszystkie ćw. w załączniku....

Język polski

Co ob to jest fleksja ? Wyjaśnijcie naprostszymi słowami i co to jest cel wypowiedzi , składnia, typowe funkcje wypowiedzi, dominująca funkcj językowa, oraz graficzny układ tekstu. - to wszystko od stylu wypowiedzi

Co ob to jest fleksja ? Wyjaśnijcie naprostszymi słowami i co to jest cel wypowiedzi , składnia, typowe funkcje wypowiedzi, dominująca funkcj językowa, oraz graficzny układ tekstu. - to wszystko od stylu wypowiedzi...

Język polski

Sześć podstawowych funkcji wypowiedzi.

1) Funkcja informacyjna (informatywna) - polega na powiadomieniu o różnych stanach rzeczy dotyczących świata zewnętrznego lub strefy psychicznej.

2) Funkcja ekspresywna - polega na wyrażaniu poprzez wypowiedź emocji i stanów wewnęt...