Modlitwy na Bierzmowanie.

Bierzmowanie

1. Modlitwa Pańska:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode Złego. Amen.

2. Pozdrowienie anielskie
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

3. Skład apostolski.
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.

4. Akty.
Wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.
Nadziei: Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.
Miłości: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.
Żalu: Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

5. Dziesięć przykazań Bożych.
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4) Czcij ojca swego i matkę swoją.
5) Nie zabijaj.
6) Nie cudzołóż.
7) Nie kradnij.
8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9) Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10) Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

6. Przykazania kościelne.
1) W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2) Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3) Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4) Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5) Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

7. Prawdy wiary.
1) Jest jeden Bóg.
2) Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3) Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6) Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

8. Warunki sakramentu pokuty.
1) Rachunek sumienia.
2) Żal za grzechy.
3) Mocne postanowienie poprawy.
4) Spowiedź szczera.
5) Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

9. Dary Ducha Świętego.
? Mądrości ,
? rozumu,
? rady,
? męstwa,
? umiejętności,
? pobożności,
? bojaźni Bożej.
10. Anioł Pański.
? Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego
? Oto ja służebnica Pańska
Niech mi się stanie według słowa twego
? A Słowo stało się ciałem
I mieszkało między nami

11. Stacje drogi krzyżowej.
1) Pan Jezus skazany na śmierć.
2) Jezus Chrystus bierze krzyż na swoje ramiona.
3)Jezus Chrystus upada pod krzyżem po raz pierwszy.
4) Jezus Chrystus spotyka swoją Matkę.
5) Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Chrystusowi.
6) Weronika ociera twarz Jezusowi Chrystusowi.
7) Jezus Chrystus upada pod krzyżem po raz drugi.
8) Jezus Chrystus pociesza niewiasty jerozolimskie.
9) Jezus Chrystus upada pod krzyżem po raz trzeci.
10) Jezus Chrystus z szat odarty.
11) Jezus Chrystus przybity do krzyża.
12)Jezus Chrystus umiera na krzyżu.
13) Jezus Chrystus zdjęty z krzyża.
14) Ciało Jezusa Chrystusa złożone do grobu.

12. Tajemnice różańca.
? Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie NMP
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
? Tajemnice światła
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii
? Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4. Droga krzyżowa
5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa na krzyżu
? Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie NMP
5. Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Modlitwy, świeta - bierzmowanie

WIARA-przyjmowanie za prawe wszystkiego co objawił Bóg i co dalej przekazuje nam kościół św.
BÓG- duch nieskończenie doskonały, posiada rozum i wolną wole ale nie posiada ciała i posiada następujące przymioty: wszechmocny, wieczny, ...

Religia

Bierzmowanie

Wybrane zagadnięcia z problematyki Sakramentu Bierzmowania
1. Bierzmowanie jako Sakrament 2
2. Pojęcie nazwy i cel Sakramentu Bierzmowania 2
3. Ustanowienie Sakramentu Bierzmowania 2
4. Znak widzialny Sakramentu Bierzmowania 3
...

Religia

Ułóż wezwanie do modlitwy wiernych na bierzmowanie. Znaczy 6 ich proszę. Proszeeee daje naj!

Ułóż wezwanie do modlitwy wiernych na bierzmowanie. Znaczy 6 ich proszę. Proszeeee daje naj!...

Religia

Bierzmowanie! Potrzebuję natychmiast modlitwy świętej Otylii. w zamian za 30 pkt !

Bierzmowanie! Potrzebuję natychmiast modlitwy świętej Otylii. w zamian za 30 pkt !...

Religia

Potrzebuje swojej wyślonej modlitwy do św Wiktora Błagam pomuszcie to bardzo pilne potrzebuje na bierzmowanie Dam naj Z góry dzięki ;D

Potrzebuje swojej wyślonej modlitwy do św Wiktora Błagam pomuszcie to bardzo pilne potrzebuje na bierzmowanie Dam naj Z góry dzięki ;D...