Interpretacja wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego

Podmiot liryczny może być utorzsamiany z samym poetą. Opowiada on o swoim zyciu, ktore w wiekszosci spedził na emigracji, a ktore teraz dobiega końcowi.Prosi on, aby po śmierci jego serce spalono w aloesie i przekazano prochy matce. Chciałby też, aby jego tworczość została doceniona i przetrwała pokolenia. Przypomina o obowiązku walki o ojczyznę i twierdzi, że do końca nie woelno tracic nadziei, a osoby wykształcone powinny przewodzić narodowi i jeśli trzeba, oddać za kraj życie:

"Lecz zaklinam-niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem głoszą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!... "

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

DZISIAJ !!! Testament mój Juliusza Słowackiego - Interpretacja wiersza

DZISIAJ !!! Testament mój Juliusza Słowackiego - Interpretacja wiersza...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "Testament mój" Juliusza Słowackiego

?Testament mój? Juliusza Słowackiego nie jest testamentem jako takim, poeta opisuje w nim swoje dotychczasowe życie, podsumowuje je, a także objawia ostatnią wolę w kwestiach bardziej duchowych niż materialnych. Stanowi polecenia emigranta dl...

Język polski

"Smutno mi Boże" Juliusza Słowackiego.

Jaki nastrój wywołuje ocena życia i proroctwa dalszych losów Juliusza Słowackiego w hymnie pt. "Smutno mi Boże".

Juliusz Słowacki, jak na artystę – romantyka przystało, zafascynowany był ideami patriotycznymi i niepod...

Język polski

Słowacki "Testament mój" - testament literacki.

Rozrachunek z życia poety:

Odejście z tego świata wywołuje u poety uczucie smutku, tym bardziej bolesne, że nie pozostawia tu na ziemi po sobie "żadnego dziedzica" ani dla swojej "lutni, ani dla imienia";
Poe...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Marii Konopnickiej "Groby nasze".

"Groby nasze" to wiesz należący do liryki patriotycznej. Styl wiersza jest podniosły, patetyczny. Występuje apostrofa do grobów "Groby wy nasze", poza tym epitety "ojczyste groby", oksymoron, przenośnie "życ...