Budowa i funkcje szkieletu

Aparat ruchu człowieka składa się z:
a) Szkieletu – bierna część
b) Mięśnie – czynna część

Funkcje szkieletu:
- Stanowi rusztowanie ciała
- Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umożliwia poruszanie
- Chroni narządy wewnętrzne
- Wytwarza krwinki – jest krwiotwórczy

Podział kości:
- Długie (kość udowa, ramieniowa, obojczyk)
- Płaskie (kości biodrowe, mózgoczaszki, łopatki)
- Krótkie (nadgarstka, stępu)
- Różnokształtne (żuchwa, rzepka, kręgi, kość piętowa, gnykowa)

Połączenia kości:
- Ścisłe – połączenia nieruchome (np. szwy w czaszce, spojenie łonowe, żebra z mostkiem przy pomocy chrząstek)
- Stawy: – połączenia ruchome
o Kulowy (staw biodrowy, barkowy)
o Zawiasowy (staw łokciowy, kolanowy)
o Obrotowy (połączenie I kręgu z II kręgiem)
o Siodełkowy umożliwia ruch w dwóch płaszczyznach (staw śródręczny kciuka)
Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstkami szklistymi. Staw otoczony jest torebką stawową zbudowaną z wiązadeł. Do wnętrza stawu wydzielana jest maż stawowa.

Szkielet:
Osiowy:
- Czaszka
- Kręgosłup
- Klatka piersiowa
Kończyn:
- Szkielet obręczy kończyny
- Szkielet kończyny wolnej

Kości czaszki:
1. Mózgoczaszka – kość potyliczna – zawiera otwór wielki czaszki i dwa kłykcie potyliczne, dwie kości ciemieniowe, dwie kości skroniowe, kość czołową i kość klinową.
2. Trzewioczaszka – zawiera dwie kości nosowe, dwie kości łzowe, dwie kości jarzmowe, dwie kości podniebienne, szczękę, żuchwę, kość sitową – tworzy ona wewnętrzną ścianę nosa i przegrodę nosową.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

1, zasada dzialania oka 2, budowa i funkcje szkieletu  3, budowa i funkcje serca ] wybrac 1 i opisac na pol kartki A4 abym mogla dac naj , na maila prosilabym na min A4

1, zasada dzialania oka 2, budowa i funkcje szkieletu  3, budowa i funkcje serca ] wybrac 1 i opisac na pol kartki A4 abym mogla dac naj , na maila prosilabym na min A4...

Biologia

1. Budowa i funkcje szkieletu 2. Właściwości fizyczne i chemiczne kości 3. Budowa i funkcje mięśni 4. Rodzaje mięśni 5. Higiena układu ruchu   DZIĘKUJE :*

1. Budowa i funkcje szkieletu 2. Właściwości fizyczne i chemiczne kości 3. Budowa i funkcje mięśni 4. Rodzaje mięśni 5. Higiena układu ruchu   DZIĘKUJE :*...

Biologia

Budowa i funkcje szkieletu kończyny górnej i obręczy.

Budowa i funkcje szkieletu kończyny górnej i obręczy....

Biologia

Krzyżówka "Budowa i funkcje szkieletu"

W załączniku cała krzyżówka z hasłami.

1. Ogólne określenie dolegliwości, dotyczące różnego rodzaju przewlekłych dolegliwości stawów, kości, mięśni.
2. Rodzaj połączenia kości uniemożliwiający poruszanie się koś...

Biologia

1 budowa sarkomerów 2 funkcje kości i szkieletu 3 budowa i funkcje mięśni 

1 budowa sarkomerów 2 funkcje kości i szkieletu 3 budowa i funkcje mięśni ...