Budowa i funkcje szkieletu

Aparat ruchu człowieka składa się z:
a) Szkieletu – bierna część
b) Mięśnie – czynna część

Funkcje szkieletu:
- Stanowi rusztowanie ciała
- Stanowi rusztowanie aparatu ruchu – umożliwia poruszanie
- Chroni narządy wewnętrzne
- Wytwarza krwinki – jest krwiotwórczy

Podział kości:
- Długie (kość udowa, ramieniowa, obojczyk)
- Płaskie (kości biodrowe, mózgoczaszki, łopatki)
- Krótkie (nadgarstka, stępu)
- Różnokształtne (żuchwa, rzepka, kręgi, kość piętowa, gnykowa)

Połączenia kości:
- Ścisłe – połączenia nieruchome (np. szwy w czaszce, spojenie łonowe, żebra z mostkiem przy pomocy chrząstek)
- Stawy: – połączenia ruchome
o Kulowy (staw biodrowy, barkowy)
o Zawiasowy (staw łokciowy, kolanowy)
o Obrotowy (połączenie I kręgu z II kręgiem)
o Siodełkowy umożliwia ruch w dwóch płaszczyznach (staw śródręczny kciuka)
Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstkami szklistymi. Staw otoczony jest torebką stawową zbudowaną z wiązadeł. Do wnętrza stawu wydzielana jest maż stawowa.

Szkielet:
Osiowy:
- Czaszka
- Kręgosłup
- Klatka piersiowa
Kończyn:
- Szkielet obręczy kończyny
- Szkielet kończyny wolnej

Kości czaszki:
1. Mózgoczaszka – kość potyliczna – zawiera otwór wielki czaszki i dwa kłykcie potyliczne, dwie kości ciemieniowe, dwie kości skroniowe, kość czołową i kość klinową.
2. Trzewioczaszka – zawiera dwie kości nosowe, dwie kości łzowe, dwie kości jarzmowe, dwie kości podniebienne, szczękę, żuchwę, kość sitową – tworzy ona wewnętrzną ścianę nosa i przegrodę nosową.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Krzyżówka "Budowa i funkcje szkieletu"

W załączniku cała krzyżówka z hasłami.

1. Ogólne określenie dolegliwości, dotyczące różnego rodzaju przewlekłych dolegliwości stawów, kości, mięśni.
2. Rodzaj połączenia kości uniemożliwiający poruszanie się koś...

Biologia

Funkcje szkieletu; Szkielet człowieka; Okostna; Nasada kości; Trzon kości; Jama szpikowa; Szpik kostny; Budowa chemiczna kości; Czaszka; Kręgosłup;Budowa kręgu; Budowa kręgosłupa

Funkcje szkieletu: ochrona dla narządów. Funkcja podporowa, krwiotwórcza (produkuje wszystkie rodzaje komórek krwi) Funkcja magazynująca ( np. sole mineralne), wzrostowa (wzrost kości powoduje wzrost organizmu)

Szkielet człowieka...

Biologia

Budowa i funkcje układu rozrodczego.

Powstawanie pierwszorzędowych cech płciowych.
Komórki prapłciowe, zwane także pierwotnymi komórkami płciowymi, od których pochodzą wszystkie komórki płciowe osobnika dorosłego, pojawiają się w rozwoju zarodkowym bardzo wcześnie, ...

Biologia

Budowa kości, szkielet, czaszka - w punktach

Funkcję szkieletu.


- Szkielet stanowi rusztowanie ciała i oparcie dla mięśni. Pełni również następujące funkcję:
- Wzrostową (przyrost kości decyduje o wzroście organizmu
- Ochronną dla narządów
- Krwiotwórc...

Anatomia

Mieśnie , budowa czaski , system nerwowy, budowa kręgosłupa

Funkcje kręgosłupa : narząd podpory iała ,ochrona rdzenia kręgowego ,narząd ruchu biernego ,powoduje łagodzenie skurczów , chroni narządy wewnętrzne czaszki .
MIĘŚNIE BRZUCHA ,TOPOGRAFIA I FUNKCJE – Mięśnień skośny zewnętrzny ...